Een gezin van 3 personen in een twee onder één kap woning wil regenwater gaan benutten. Het reservoir is geprojecteerd aan de voorzijde van de woning waardoor de helft van het dakoppervlak eenvoudig op de voorziening kan worden aangesloten. Uitgangspunt voor het dimensioneren van een benuttingsvoorziening zijn de grootte van het afvoerend oppervlak, de (bergende) inhoud van het reservoir en de waterafname, bijvoorbeeld voor de spoeling van de toiletten en het gebruik in de wasmachine. Het doel is om zoveel mogelijk regenwater te benutten met een minimale inhoud van het reservoir.
 
De kenmerken van de systemen zijn omgerekend naar de basisparameters (tabel A):
  • Berging voorziening (mm)
  • Ledigingscapaciteit voorziening = waterafname (mm/uur)

Vuistregel hierbij is dat 1 mm gelijk is aan 1 liter per m2 afvoerend oppervlak.


Tabel A Kenmerken benuttingsvoorziening
 
De overloophoeveelheid bepaalt u met de tabellen in Tabellen bergen, afvoeren en overlopen zonder inloopmodel. De resultaten zijn aangegeven in tabel B.
 


Tabel B Functioneren benuttingsvoorziening
 
De dekking van de waterbehoefte is vooral afhankelijk van de grootte van het afvoerend oppervlak (tabel B). De inhoud van het reservoir is minder maatgevend. Voor ledigingscapaciteiten kleiner dan 0,1 mm/h is het aflezen van de tabellen onvoldoende nauwkeurig.
 
Aandachtspunten ontwerp:

  • voor het aanvullen van een reservoir vanuit het drinkwaternet dient een slimme besturing te worden gekozen om te voorkomen dat er teveel water wordt aangevuld;
  • een schoon dakoppervlak is noodzakelijk om vervuiling van de voorziening zoveel mogelijk te voorkomen, vaak worden geglazuurde dakpannen toegepast.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel