Voor honden staat in een Amsterdamse studie (DWR, 1997) een richtwaarde voor de stikstof- en fosfaatbelasting van het oppervlaktewater op jaarbasis. Uit urine en fecaliën tezamen en de aanname van 25 - 50% afspoeling komt dit per hond op het volgende neer:
  • 160 - 320 g-P/jaar;
  • 840 - 1.660 g-N/jaar.
Het aantal honden is vastgesteld op basis van het gemiddelde hondenbezit in Nederland (21 honden per 100 huishoudens) en het aantal huishoudens dat de vijver/singel voor recreatieve doeleinden gebruikt (40 huishoudens/ha). Dit brengt het totale aantal honden in de deelsystemen op:
  • stadsvijver: 21 honden/100 huishoudens x 40 huishouden/ha x 2 ha = 16,8 honden;
  • stadssingel: 21 honden/100 huishoudens x 40 huishouden/ha x 40 ha = 336 honden.
Hierdoor is de nutriëntenbelasting:
  • stadsvijver: 2,7 - 5,4 kg-P/jaar en 14,1 - 27,9 kg-N/jaar;
  • stadssingel: 54 - 108 kg-P/jaar en 282 - 556 kg-N/jaar.

Om de emissie van metalen door honden te bepalen, is gekeken naar de concentratie metalen in hondenontlasting en de hoeveelheid ontlasting per hond per jaar. Bij gebrek aan beschikbare gegevens is de veronderstelling dat het metaalgehalte in hondenontlasting gelijk is aan het gehalte in mensenontlasting. Een hond produceert dagelijks 0,3 kg ontlasting, tegenover 0,10 - 0,15 kg per dag voor mensen. Dit betekent dat de belasting per hond twee tot drie keer groter is.

Omdat niet alle ontlasting in het oppervlaktewater terechtkomt, is het uitgangspunt dat 50% van alle ontlasting in de vijver afspoelt en 25% in de singel. (In een groter gebied komt de ontlasting relatief minder tot uitspoeling naar het oppervlaktewater.)

Stof Zware metalen in fecaliën (mg/persoon/dag) Zware metalen in fecaliën (mg/hond/dag)  
    Min. Max.
Cu 0,0011 0,0022 0,0033
Zn 10,8 21,6 32,4

Tabel A Concentraties zware metalen in fecaliën

De belasting met zware metalen door honden is:

  • stadsvijver: 6,7 - 10,1 mg-Cu/jaar en 66 - 99 g-Zn/jaar;
  • stadssingel: 67 - 101 mg-Cu/jaar en 660 - 990 g-Zn/jaar.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel