De riolering is onderdeel van stedelijke infrastructuur, dat bedoeld is voor de inzameling van afvalwater en/of hemelwater. Hierdoor heeft riolering relaties met onder- en bovengrondse infrastructuur. Dit vereist afstemming met bijvoorbeeld andere kabel- en leidingbeheerders, (gemeentelijke) weg- en groenbeheerders en gebruikers zoals pariculieren en bedrijven. Afstemmingen vinden plaats op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Dit kan betrekking hebben op ruimtelijke ordening, de begroting, het rioolrecht, opheffen storingen, aansluiten woningen, regulier onderhoud.  
 
Bij riolering als deel van de (afval)waterketen spelen provincie als bodembeheerder en het waterschap als (oppervlakte- en grond)waterbeheerder en de behandelaar van afvalwater een grote rol bij de wijze waarop de gemeentelijke infrastructuur ingericht mag worden in de vorm van de watertoets, vergunningen en ontheffingen.

Gelet op de uiteenlopende relaties van riolering is het noodzakelijk om voor de rioleringszorg informatie uit te wisselen met andere organisaties (zie figuur A).

Figuur A Uitwisseling informatie met andere organisatiesVergroot afbeelding

De toenemende onderlinge samenwerking van gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven leidt tot een structurele uitwisseling van informatie en standaardisatie van informatiesystemen. In deze opzet is het van belang onderscheid te maken in wie verantwoordelijk is voor welke informatie en hoe deze informatie gedeeld (mag) worden.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel