Belang

De riolering is een technische infrastructuur onder de grond. De rioleringsbeheerder moet deze infrastructuur beheren en aanpassen aan ontwikkelingen. Hij of zij is dagelijks bezig met techniek. Maar werken aan het riool is ook werken met mensen, zowel extern (met bewoners) als intern (met collega’s van andere afdelingen).
 
Het riool wordt gebruikt door mensen. Mensen gebruiken technische voorzieningen vaak anders dan de technici bedoeld hebben. Zo koppelen bijvoorbeeld sommige huishoudens hun afvoer van de wasmachine aan op de regenpijp, omdat ze binnenshuis geen afvoer kunnen of willen maken. Een juist gebruik van technische voorzieningen is niet vanzelfsprekend. Veranderingen aan het riool leiden tot wegopbrekingen en graafwerk met overlast voor bewoners in de omgeving. Voor sommige veranderingen aan het riool, zoals bepaalde afkoppelprojecten of de aanpak van ongerioleerde percelen, zijn werkzaamheden op privé terrein nodig. Dat kan alleen als eigenaren daar toestemming voor geven.
 
Werken met mensen lukt alleen als ze begrijpen wat de bedoeling is en als ze weten wat ze te wachten staat. Daarvoor is goede communicatie onontbeerlijk. Niet even vlug op het laatste moment een foldertje in de bus duwen, maar goed nadenken over wanneer mensen wat zouden willen weten. Niet of niet goed communiceren kan leiden tot een regen aan klachten over overlast bij werkzaamheden aan het riool. Of tot weerstand tegen werkzaamheden op eigen terrein, waardoor een project maar gedeeltelijk wordt gerealiseerd. Of tot een verkeerd gebruik van voorzieningen, waardoor het gewenste effect van voorzieningen niet wordt bereikt. Communicatie is geen kwestie van ‘leuk voor bewoners, maar niet echt nuttig’. Communicatie draagt bij aan de realisatie van doelen. Het is een wezenlijk onderdeel van het werkproces van de riolerings-beheerders, waarvoor tijd en geld vrijgemaakt moeten worden.
 
Rioleringsbeheerders hoeven geen communicatiespecialisten te zijn. Iedereen is het beste in zijn eigen vak en de rioleringsbeheerder is geen communicatiemedewerker. Een vergelijking met het vakgebied van financiële planning is op zijn plaats. Een rioleringsbeheerder is geen financieel deskundige. Daarvoor bestaat de afdeling financiën. Maar de rioleringsbeheerder zou zijn of haar werk niet kunnen uitvoeren als basiskennis over financiële planning zou ontbreken. Zo heeft een rioleringsbeheerder ook basiskennis over communicatie nodig. Enerzijds om een aantal communicatie-activiteiten zelf te initiëren en uit te voeren, anderzijds om optimaal te kunnen samenwerken met medewerkers van de afdeling communicatie.
 
Communiceren doen we allemaal. Dagelijks. En in veel situaties weten we ons goed te redden. Op grond van deze ervaring denken veel mensen dat ze de basiskennis over communicatie wel hebben. Maar er is een groot verschil tussen communicatie in het dagelijks leven en communicatie als doelgerichte activiteit. Communicatie in het dagelijks leven gebeurt vaak in één-op-één situaties of in kleine gezelschappen, waar directe uitwisseling mogelijk is. Vaak gaat het om mensen die we kennen. Bij doelgerichte communicatie gaat het om grotere groepen van in verhouding onbekende mensen die niet altijd persoonlijk benaderd kunnen worden. Dat stelt hele andere eisen aan de communicatie. Houdt men geen rekening met die eisen, dan is de kans groot dat de boodschap niet overkomt. Het is niet vanzelfsprekend dat een rioleringsbeheerder zich de vaardigheden voor doelgerichte communicatie heeft eigengemaakt. Dit onderdeel biedt rioleringsbeheerders daarom ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van communicatieactiviteiten.
 
Voorbeeld: de wijkavond
Ter introductie van een afkoppelproject organiseert een gemeente een wijkavond. Alle wijkbewoners krijgen ruim van te voren een brief waarin ze worden uitgenodigd. De opkomst blijkt heel mager te zijn. Bij navraag bleek dat veel mensen van plan waren te komen, maar het gewoon vergeten waren. Een herinnering kort van tevoren had wellicht voor een hogere opkomst gezorgd.
 
Naast deze opties zijn er voor de rioleringsbeheerder ook andere mogelijkheden voor ondersteuning. Ten eerste is er de afdeling communicatie van de eigen gemeente, die advies kan geven en werkzaamheden kan uitvoeren. Ten tweede zijn er collega’s in andere gemeenten met ervaringen die goed te gebruiken zijn. Tot slot heeft Stichting RIONED verschillende materialen beschikbaar.

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE