Een reden kan zijn dat gegevens van andere partijen niet beschikbaar zijn of dat de rioleringsbeheerder als opdrachtgever of uitvoerder van de modelberekeningen geen rekening houdt met invloeden die buiten zijn directe verantwoordelijkheid vallen ('eilandcultuur').

Overnamepunten tussen beheerders

U moet verder kijken dan de beheergrens en de overnamepunten. Als uw rioolstelsel onder vrij verval afvoert naar een buurgemeente of een transportsysteem van het waterschap, dan kunt u verwachten dat de hydraulische eigenschappen van het ontvangende systeem directe invloed hebben op de hydraulica in uw eigen stelsel. De publicatie Interacties tussen riolering en zuivering beschrijft de interacties tussen riolering en zuivering die van belang zijn bij optimalisatiestudies. Als u een rioolstelsel in een poldergebied hebt met beperkte berging in het watersysteem , dan is bij extreme buien de kans op opstuwing bij de overstorten groot en heeft dit effect op de waterstanden. In zulke gevallen moet u in het model rekening houden met deze onderlinge verbanden. Dit kan betekenen dat u het stelsel van de buurgemeente of het waterschap integreert in uw rioolmodel.

Perceelaansluitingen

Voor aansluitleidingen naar en op privaat terrein geldt hetzelfde als voor overnamepunten tussen beheerders. Gemiddeld hebben perceelaansluitingen veel minder berging dan een hoofdriool op straat. Een standaardperceelaansluiting van 5 m en 125 mm diameter verhoogt de berging van een buisdeel in de straat van 10 m en 300 mm diameter met 9%. Bij relatief grote private percelen met langere en grotere aansluitleidingen (bijvoorbeeld op bedrijventerreinen) leidt het negeren van de berging in de perceelaansluitingen tot grote onnauwkeurigheden. Bij het modelleren van dergelijke stelsels moet u deze aansluitleidingen dan ook verwerken in het model. 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel