In de beheerfase (gebruiksfase) is het bouwproces achter de rug. Als zich dan toch grondwater- of andere waterproblemen voordoen, kan de gemeente:

  • aangepast beleid formuleren in het GRP;
  • in individuele gevallen sturen met maatwerkvoorschriften, op grond van bijvoorbeeld de lozingsregels voor afvalwater (inclusief grondwater);
  • voorschriften voor een hele wijk of bedrijventerrein vaststellen in de Verordening afvoer hemel- en grondwater (zie Verordeningsbevoegdheid afvoer hemel- en grondwater).

Waterparagraaf in koopcontracten

Om de bewustwording bij kopende en verkopende partijen te vergroten, kan de gemeente er bij lokale makelaars en/of notarissen voor pleiten in koopcontracten een waterparagraaf te laten opnemen. Deze waterparagraaf is vergelijkbaar met de bodemparagraaf ('schonegrondverklaring') en asbestparagraaf, die beide wel standaard in koopcontracten staan. (Zie ook Onderzoeks- en informatieplicht bij (ver)koop woningen).

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel