De huidige regeltechniek biedt de mogelijkheid om het functioneren van afval-, hemel- en grondwaterstelsels te monitoren en zo nodig (op afstand) te sturen. Voorbeelden van regelsystemen zijn beweegbare overstortdrempels, pompen en schuiven. Voor de monitoring kunt u denken aan de registratie van waterstanden, debieten, neerslag en pompuren. Houd in het schetsontwerp al rekening met de toenemende behoefte aan online-informatie en regeling. Dan kunt u bij de aanleg signaalkabels laten meeleggen. Hiermee voorkomt u dubbel werk.

De scheiding van waterstromen en de toepassing van voorzieningen om waterstromen te sturen, geven complexe stelsels. Hangt het inzicht in het functioneren sterk af van een goede vastlegging van de aangelegde situatie? Dan heeft dit direct gevolgen voor de beheerinspanning. Eenduidigheid in de stelselopbouw en de aansluitwijze, en goede herkenning van de bestemming van het af te voeren water beperken de kans op foutieve aansluitingen en verkeerd gebruik. Daarnaast moeten de in te zetten technieken goed passen bij de aanpak van het beheer van de openbare ruimte in de betreffende gemeente.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel