Net als rioleringsbeheer bestaat drainagebeheer uit de volgende activiteiten:

  • Onderzoek (monitoring en inspectie).
  • Onderhoud (doorspuiten en doorsteken).
  • Reparatie.
  • Vervanging. 

Onderzoek vindt zowel direct na aanleg als tijdens de beheerfase plaats. Doel is de werking van drainage te controleren en de exacte ligging van leidingen vast te leggen. Onderhoud is het herstel van het oorspronkelijke functioneren zonder de toestand van de drainage te wijzigen. Reparatie is het herstel van het oorspronkelijke functioneren met een kleine toestandswijziging. Vervanging is het verwijderen van de bestaande drainageleiding en het terugplaatsen van een nieuwe, gelijkwaardige leiding.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel