Dit onderdeel beschrijft voorzieningen voor het behandelen van regenwater. Hierbij gaat het vooral om lokale en decentrale zuiveringsvoorzieningen van regenwater.

Principe van regenwaterbehandeling
Het principe van regenwaterbehandeling is een voorziening met gereguleerd (begrensd) debiet en een overloop die slechts een paar keer per jaar mag werken. De voorziening is in principe aangesloten op een inzamelsysteem met een eigen berging, zoals bij een infiltratie- en transportstelsel.

Figuur A Principe van behandelen van regenwater

Bij het behandelen van regenwater is het belangrijk dat een voorziening niet kan uitspoelen, omdat de voorziening vooral slecht bezinkbare (makkelijk opwoelbare) deeltjes afvangt. Het begrenzen van de afvoer en door een bypass is daarom vaak nodig.

Het is ineffici├źnt om een afscheider voor grote afvoerende oppervlakken te dimensioneren op extreem hoge regenintensiteiten. Men accepteert daarom dat een deel van het regenwater kan overlopen via de overstorten van het inzamelsysteem en/of de bypass van de voorziening. Een uitzondering vormt de olieafscheider. Deze afscheider is gemaakt voor een extreme regenintensiteit van bijvoorbeeld 150/s/ha volgens NEN 7089. Bij deze voorziening is het belangrijk het vervuilde afvoerend oppervlak zo klein mogelijk te houden.

Er zijn ook voorzieningen die bezonken deeltjes in een apart compartiment vangen, buiten het stroomprofiel. Een variabel debiet kan deze voorzieningen belasten. De vuilafvangende werking van dergelijke voorzieningen hangt samen met de grootte van het optredende debiet. Het rendement van de voorziening is minder bij extreme buien. Het effect is dan min of meer vergelijkbaar met de werking van een bypass.

Figuur B Decentraal behandelen van regenwater

Bij het ontwerp van een inzamelsysteem met lokale of decentrale regenwaterbehandeling moet u een afweging maken tussen het ontwerpdebiet van de voorziening en de berging in het inzamelsysteem.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel