In afval-, hemel- en grondwaterstelsels kunnen storingen optreden. Oorzaken zijn bijvoorbeeld:
  • een gemaal dat uitvalt door stroomstoring;
  • een verstopping;
  • dichtslibbing van de voorzieningen;
  • een leidingbreuk door overbelasting;
  • beschadiging drainage door graafwerkzaamheden;
  • brand;
  • lozing van giftige of brandbare stoffen.
Storingen zijn reëel te verwachten onderbrekingen van het bedrijfsproces. Bij de beoordeling van het ontwerp moet u bijvoorbeeld kijken of het systeem het afvalwater voldoende kan opvangen bij pompuitval. De beheersing van storing door calamiteiten vereist een uitgebreidere risicoanalyse en maakt onderdeel uit van een bredere aanpak binnen een gemeente (zie Incidenten en calamiteiten).
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel