In afval-, hemel- en grondwaterstelsels kunnen storingen optreden. Oorzaken zijn bijvoorbeeld: een gemaal dat uitvalt door stroomstoring; een verstopping; dichtslibbing van de voorzieningen; een leidingbreuk door overbelasting; beschadiging drainage door graafwerkzaamheden; brand; lozing van giftige of brandbare stoffen. Storingen zijn reëel te verwachten onderbrekingen van

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel