Hoe kunt u omgaan met huishoudelijk afvalwater in het licht van de overwegingen in de vorige paragraaf?
Deze paragraaf schetst de basismogelijkheden op hoofdlijnen, in praktijksituaties kunt u deze verder uitwerken.

Onderdelen vervangen en optimalisatie

Drukriolering zolang het leidingwerk technisch nog goed functioneert en de inzamelings- en verwerkingscapaciteit voldoende is, hoeft u alleen de pompen van tijd tot tijd te vervangen. Dan ligt het niet voor de hand om de drukriolering te vervangen door een heel nieuw systeem. Door onderdelen te vervangen, kunt u het systeem verder optimaliseren. Bijvoorbeeld door pompen te gebruiken met een lager energieverbruik, pompen die minder snel verstoppen of betere telemetrie. Iba’s Van sommige iba-systemen is het ‘binnenwerk’ te vervangen. Dat is aantrekkelijk, omdat tegen relatief lage kosten weer een volwaardig en up-to-date systeem beschikbaar is en geen grootschalige ingrepen op het perceel nodig zijn. Door de voorlichting over het gebruik aan te scherpen en het beheer van de systemen te optimaliseren, kunt u ook een kwaliteitsverbetering realiseren.

Aansluiten op centrale systemen

U kunt afvalwaterlozingen in het buitengebied altijd aansluiten op de riolering met zuivering op een centrale rwzi. Dit kan via mechanische riolering of zelfs een vrijvervalsysteem. Het aansluiten op een centraal systeem kan bijvoorbeeld aantrekkelijk worden door de komst van nieuwe lozers. Ook de aanwezigheid van zeer kwetsbaar oppervlaktewater kan een drijfveer zijn om deze optie toe te passet.

Minimale voorzieningen

Bij weinig kwetsbaar water of lozing van gezuiverd afvalwater in de bodem kunt u kiezen voor een minimale voorziening: een verbeterde septic tank. Deze systemen zijn robuust, kennen lage beheerkosten en zijn relatief goedkoop in aanschaf.

Hoogwaardige decentrale alternatieven

Hoogwaardige decentrale systemen zijn het alternatief voor aansluiting op de riolering. Het verticaal doorstroomde helofytenfilter is binnen deze groep een zeer robuuste variant. Andere hoogwaardige iba-systemen blijken door variatie in belasting niet altijd de gewenste specificaties te halen. Grote variaties in belasting kunnen bijvoorbeeld ontstaan door langdurige afwezigheid van de bewoners of drukbezochte bijeenkomsten en feestjes, waarbij het systeem in korte tijd volledig wordt doorgespoeld. Het gaat dus niet om onjuist gebruik, maar om een technische oplossing die niet goed aansluit bij het gebruik van het systeem. Een variant op de hoogwaardige systemen vormen de systemen die het afvalwater van clusters van woningen decentraal verwerken. Deze collectieve systemen voor de behandeling van afvalwater (cba’s) zijn door hun meer constante aanvoer robuuster dan individuele systemen. Om te voorkomen dat fluctuaties in lozing of minder correct lozingsgedrag van één lozer het systeem platleggen, kunt u het best een flink aantal woningen op een cba aansluiten.

Systemen met terugwinning

Er komt steeds meer aandacht voor het terugwinnen van energie en grondstoffen en het hergebruik van water. De cba-achtige systemen zijn te voorzien van vergaande behandelingstechnieken. De wijk Noorderhoek in Sneek is hiervan een bekend voorbeeld. De kosten van het systeem blijken nog wel hoog. Bij meer geavanceerde systemen is ook de manier van inzamelen een belangrijke vrijheidsgraad. Door bijvoorbeeld urine apart in te zamelen en te verwerken, vangt u het grootste deel van fosfaat, stikstof en medicijnresten in afvalwater af. De ingezamelde urine is vervolgens met een daarop toegesneden behandeling te verwerken. Naarmate de systemen meer afwijken van de reguliere, communale afvalwatervoorzieningen, zouden ook daarvoor gespecialiseerde bedrijven de inzamelings- en zuiveringstaak op zich kunnen nemen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel