Nutsbedrijven hebben veel kabels en leidingen in de grond liggen om energie en water te transporteren. Als voor de inrichting van de buitenruimte een kabel of leiding moet worden verlegd, kan de gemeente de leidingvergunning intrekken of wijzigen. De schade die de netbeheerder hierdoor lijdt, zal de gemeente meestal compenseren. Maar gemeenten gaan heel verschillend om met deze verleggingen en compensaties.
 
Verwarrend
Uit onderzoek blijkt dat gemeenten vaak compensatie geven op basis van onderlinge afspraken tussen nutsbedrijf en gemeente. Maar de afspraken verschillen sterk. Soms vergoedt de gemeente altijd alle kosten, ongeacht de leeftijd van buizen of leidingen. Maar helemaal geen vergoeding komt ook voor. Of de gemeente maakt per nutsbedrijf andere afspraken. Dit is verwarrend en leidt regelmatig tot ‘gedoe’ en daarmee tot onnodige maatschappelijke, juridische en plankosten. De komende energietransitie en het verbod op precario op nutswerken zijn extra redenen voor uniformering.
 
Basismodel
Het GPKL heeft mede op verzoek van de VNG een geobjectiveerd Basismodel Nadeelcompensatieregeling opgesteld om schade te compenseren die ontstaat doordat kabels en leidingen moeten worden verlegd. Het is een geobjectiveerde standaard, gebaseerd op regelingen met afschrijvingstermijnen van respectievelijk 15 en 30 jaar. Verschillende gemeenten hebben die recent ingevoerd na het opzeggen van oude overeenkomsten. In het model staan de details. Daarmee is voor zowel gemeenten als netbeheerders duidelijk welke schade bij een verlegging van kabels en leidingen voor vergoeding in aanmerking komt. Het GPKL heeft ook een voorbeeld van een plan van aanpak tot uniformering en een opzegbrief gemaakt.
 
Meer informatie, het basismodel en voorbeelden.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel