De Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) is per 1 januari 2016 beschikbaar, ook voor toepassingen in de rioleringszorg.

De Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) is een actuele, betrouwbare, gedetailleerde, continu beschikbare en digitaal uitwisselbare basiskaart voor heel Nederland. De bronhouders zijn de 393 gemeenten, 12 provincies, 24 waterschappen, Rijkswaterstaat, ProRail en de ministeries van Economische Zaken en Defensie. Bestaande kaarten, zoals de Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN), zijn al overgezet of gaan in de loop van 2015 op in de BGT. Voor overheden is het gebruik van de BGT als basiskaart vanaf 1 januari 2017 verplicht.

Hele samenleving profiteert

De BGT wordt objectgericht opgebouwd met behulp van het informatiemodel IMGeo. De bronhouders voegen vele objecten samen tot één kaart. Zo is de BGT onder meer toepasbaar in het beheer van de openbare ruimte (inclusief riolering), ruimtelijke ordening, veiligheid en communicatie. De BGT komt beschikbaar als open data, dus zowel publieke als private partijen mogen de informatie vrij gebruiken en verspreiden. Zo profiteert de hele Nederlandse samenleving van de BGT door:

  • een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven dankzij actuele en betrouwbare gegevens;
  • administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder tijd en moeite om gegevens aan te leveren én in te zien;
  • een betere gegevensuitwisseling en samenwerking binnen de overheid door eenduidige afspraken over gegevens;
  • kostenbesparing vanwege eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik.

Integrale invulling gemeentebeleid

Overheden kunnen voor eigen gebruik allerlei specifieke objecten aan de BGT-basisvoorziening toevoegen. Ook het GegevensWoordenboek Stedelijk Water (GWSW) zal erop aansluiten. En natuurlijk gaan de beheersystemen voor riolering de BGT ook gebruiken. De basiskaart maakt het voor gemeenten eenvoudiger om beheer, planning en planvorming integraal in te vullen. Hierdoor kunnen beheerders zich meer richten op hun beheertaken.

Meer informatie over de BGT.
Meer informatie over Gegevenswoordenboek Stedelijk Water.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel