De Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) is per 1 januari 2016 beschikbaar, ook voor toepassingen in de rioleringszorg. De Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) is een actuele, betrouwbare, gedetailleerde, continu beschikbare en digitaal uitwisselbare basiskaart voor heel Nederland. De bronhouders zijn de 393 gemeenten, 12 provincies, 24 waterschappen, Rijkswaterstaat, ProRail en de ministeries van Economische Zaken en Defensie

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel