Deze paragraaf beschrijft eerst enkele basisbegrippen die het functionele kwaliteitsniveau van drainage uitdrukken (zie figuur A).
 
Drainage-aanlegniveau
De hoogte van de binnenonderkant van de drainageleiding (bob) ten opzichte van een referentieniveau (NAP).
 
Drainage-instelniveau
Het ingestelde overstort- of lozingsniveau van het drainagesysteem (NAP).
 
Drainageniveau
De hoogte van de grondwaterstand ten opzichte van het referentieniveau (NAP) die wordt bereikt ter plaatse van de drainageleiding (inclusief opstuwings- en intreeweerstand) door de werking van de drainage. Door intreeweerstand en opstuwing is het drainageniveau hoger dan het drainage-instelniveau.
 
Onderwaterdrainage
In het landbouwgebied ligt het drainage-aanlegniveau (bob) van een drainageleiding op het niveau van de gewenste ontwatering. Het drainage-instelniveau is gelijk aan het drainage-aanlegniveau. Stijgt de grondwaterstand tot boven het drainage-aanlegniveau, dan gaat de drainageleiding het water afvoeren. Voordeel is dat deze drainage machinaal is aan te leggen, bijvoorbeeld met een sleuvengraver. Deze drainage heeft over het algemeen een beperkte functionele levensduur van circa 5 tot 10 jaar, omdat de leiding wisselend gevuld is met water en lucht.


Figuur A Werking onderwaterdrainage: links met opzetstuk, rechts met overstortdrempel
 
In het stedelijk gebied moet drainage zo lang mogelijk meegaan. Daarom heeft onderwaterdrainage de voorkeur. Hierbij ligt de drainageleiding onder de laagste grondwaterstand en wordt het drainageniveau ingesteld met een overstortmuur of opzetstuk. Hierdoor liggen de drainageleidingen continu onder de grondwaterstand, wat de ijzerafzetting en wortelingroei beperkt. Een nadeel van onderwaterdrainage is de diepe ligging. Dit leidt over het algemeen tot hogere aanlegkosten. Ook zijn de leidingen moeilijker bereikbaar voor beheer en onderhoud.
 
Figuur A illustreert de werking van onderwaterdrainage. Een speciale vorm van onderwaterdrainage is een regelbaar drainagesysteem, waarbij u voor elke streng een ander drainage-instelniveau kunt kiezen. Het drainageniveau is in te regelen door de hoogte van de opzetstukken of drempels aan te passen.
 
Omdat het risico op ijzerafzetting bij onderwaterdrainage klein is, is minder systeemonderhoud nodig en gaat de drainage langer mee. Drainagevoorzieningen gaat verder in op het beheer en onderhoud van drainagesystemen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel