Het beheerproces van de buitenriolering is beschreven in NEN-EN 752: Buitenriolering Beheer en in NEN 3398: Buitenriolering: onderzoek en toestandsbeoordeling. Beide normen gaan hoofdzakelijk over riolering onder vrijverval.

Het rioleringsbeheer omvat vier steeds terugkerende basisactiviteiten (zie figuur A):
  • Basisactiviteit 1 – onderzoek: het verzamelen, ordenen en verwerken van gegevens. Hierdoor is informatie aanwezig over de toestand en het functioneren van de buitenriolering. Inspectie maakt deel uit van deze activiteit.
  • Basisactiviteit 2 – beoordelen: het vaststellen en beoordelen van het verschil tussen de huidige en de gewenste situatie. De gewenste situatie legt u vast in doelen, functionele eisen en maatstaven.
  • Basisactiviteit 3 – het opstellen van maatregelen: plannen maken over waar en wanneer u welke maatregelen moet (laten) uitvoeren.
  • Basisactiviteit 4 – het uitvoeren van maatregelen: de gemaakte plannen uitvoeren.Figuur A Schema rioleringsbeheerproces

Bij het beoordelen kan blijken dat de beschikbare gegevens niet toereikend zijn. Dan moet u nader onderzoek (laten) doen. Ook kunt u bij het opstellen van maatregelen behoefte hebben aan extra informatie, waardoor aanvullend onderzoek nodig is. Dit type onderzoek wijkt af van regulier (routine) onderzoek en moet u ook als zodanig in gegevensbestanden registreren.

NEN-EN 752 maakt bij deze activiteiten onderscheid in het functioneren van de riolering als systeem en de toestand van de objecten waaruit het systeem is opgebouwd. Deze module gaat vooral over de toestand van de objecten.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel