Auteurs gezocht voor Kennisbank Stedelijk Water

De Kennisbank Stedelijk Water maakt kennis toegankelijk voor professionals. Met een vaste groep auteurs uit het werkveld werken we voortdurend aan actualisatie. We zijn op zoek naar circa 20 nieuwe auteurs. Heb jij belangstelling? Reageer uiterlijk maandag 22 april 2019.

Wat is de Kennisbank Stedelijk Water?

De Kennisbank Stedelijk Water vormt de kern van de vakwebsite van Stichting RIONED. Hier is de kennis uit de oude Leidraad Riolering en kennis uit rapporten en artikelen verwerkt. Informatie in de Kennisbank is algemeen gedragen binnen het werkveld, begrijpelijk en in de goede vorm voor de professional. Het betreft algemeen geaccepteerde uitgangspunten, methoden en technieken. De Kennisbank Stedelijk Water is daarmee hét portaal waar stedelijk waterbeheerders en hun samenwerkingspartners de kennis vinden om de opgaven waar zij voor staan goed uit te kunnen voeren. De komende jaren zal de Kennisbank zich bovendien doorontwikkelen tot een online leeromgeving.

Waarom een vaste auteurspool?

We houden de Kennisbank Stedelijk Water continu actueel. Dat is een forse inspanning, want de Kennisbank bestaat uit duizenden pagina’s kennis. Naast leesbare stukken vraagt een digitaal medium om andere overdrachtsmiddelen zoals film en animatie. Werken in een digitale omgeving en het bijdragen aan de ontwikkeling van digitale mogelijkheden vraagt niet alleen inhoudelijke kennis, maar ook andere vaardigheden zoals het maken van meerkeuzevragen en scripts voor korte films of animaties. Stichting RIONED biedt auteurs hiervoor trainingen aan. Het is efficiënt als verschillende mensen dat niet steeds opnieuw hoeven te leren. Vandaar de vaste auteurspool.

Het werken met een vaste auteurspool heeft bovendien als voordeel voor auteurs en Stichting RIONED dat niet bij iedere aanvulling of actualisatie offerte(s) aangevraagd en opgesteld hoeven te worden.

Wat vragen we en wat bieden we?

Een actualisatie omvat het beoordelen, herstructureren, actualiseren en aanvullen van de informatie over een specifiek onderwerp in de Kennisbank. Om te borgen dat de vernieuwde inhoud en structuur aansluit bij de behoeften uit het werkveld wordt voor ieder actualisatieproject naast een auteursteam ook een begeleidingscommissie (BC) gevormd. De auteurs, de projectleider van Stichting RIONED en de begeleidingscommissie komen tijdens de looptijd van het project meerdere malen bij elkaar om tussentijdse producten te bespreken.

Wanneer de vernieuwde inhoud en structuur goed en volledig is bevonden, vindt tekstredactie plaats door een extern (taalkundig) bureau. Daarna worden de geactualiseerde onderdelen ter visie gelegd via riool.net, en worden eventuele inspraakreacties verwerkt. Als laatste stap van een actualisatieproject wordt de inhoud van de geactualiseerde onderdelen beoordeeld door de Commissie Vaststeling Leidraden en Handleidingen (CVLH).

Stichting RIONED maakt jaarlijks een meerjarenplanning van de beoogde actualisaties binnen de Kennisbank. In overleg met de auteurs wordt het werk verdeeld, de planning gemaakt en meer in detail de inhoud besproken. Het gaat elk jaar in totaal om enkele duizenden uren werk. Niet alle auteurs zullen echter ieder jaar een opdracht krijgen. Opdrachten zijn afhankelijk van de programmering van de actualisatieprojecten.

De voorwaarden voor leden van de auteurspool zijn:
 • Leden voeren het werk zelf uit. Het is niet overdraagbaar.
 • De auteur werkt bij een begunstiger van Stichting RIONED.
 • De auteur beschikt over zeer ruime kennis van een gedeelte van het vakgebied en behoort bij voorkeur tot de koplopers.
 • De auteur heeft overzicht over het gehele vakgebied.
 • De auteur heeft redactionele vaardigheden en kan kennis ordenen.
 • De auteur kan tijdens kantoortijden overleggen met de begeleidingscommissie op een centrale locatie in het land.
 • De auteur vindt het leuk om bezig te zijn met zaken als (bewegend) beeld en het maken van vragen die horen bij een digitale kennisbank.

Het aanbod:
 • Inspirerend werk waarbij je tegelijkertijd bijdraagt aan ontwikkeling van het vakgebied en eigen kennis.
 • Training in digitale kennisontsluiting (maken digitale meerkeuze-toets-vragen, scripts voor films e.d.).
 • Zichtbaarheid binnen het vakgebied als lid van de auteurspool (met foto zichtbaar op riool.net).
 • Extra zichtbaarheid bij optreden in professionele korte kennisfilms (indien van toepassing).
 • Vergoeding van 90 euro per uur (exclusief btw). Vergoeding van reiskosten voor overleg met de begeleidingscommissie (OV 1e klas of auto) volgens de regeling van Stichting RIONED.

Het is voor Stichting RIONED niet relevant of je zelf de vergoeding ontvangt of de organisatie waar je voor werkt. Stichting RIONED kan bij uitzondering een auteur toevoegen aan de auteurspool die niet bij een begunstiger van Stichting RIONED werkt, als die bij begunstigers niet voldoende aanwezig is.

Hoe kun je je aanmelden?

Reageer uiterlijk maandag 22 april via info@rioned.org.
 • Geef in je e-mail aan voor welke kennisgebieden je graag auteur wil zijn met behulp van dit formulier.
 • Aan je e-mail voeg je een CV en een lijst van relevante publicaties toe.
Gesprekken met kandidaten vinden plaats tussen maandag 6 mei en woensdag 29 mei.

Heb je vragen? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Oscar Kunst of Axel Teysse, via 0318-631 111 of info@rioned.org.

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE