Op onderdelen geeft Waterstad al invulling aan prestatiemanagement van assets. De rioleringsbeheerder brengt het hydraulisch functioneren van het rioolsysteem met modelberekeningen in beeld. Hiermee bepaalt hij welke maatregelen leiden tot gewenste verbeteringen van het hydraulisch functioneren. De modelberekeningen zijn in de praktijk te toetsen via metingen. Dit structureel meten van het hydraulisch functioneren is nieuw en heeft aand

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel