Volgens de wettelijke regelingen doorloopt u de volgende stappen:

  1. Als eerste verkent u mogelijk asbestverdachte situaties. Dit kunt u grotendeels op de computer doen met behulp van de gegevens in uw beheersysteem. Bij deze verkenning kunt u het door Stichting RIONED opgestelde stroomschema gebruiken.
  2. Bij een asbestverdachte situatie moet u de aanwezigheid van asbest laten vaststellen met een officiële asbestinventarisatie. Hiervoor schakelt u een door de Stichting Certificatie Asbest (Ascert) geaccrediteerd bedrijf in voor monstername. De inventariseerder bepaalt het aantal steekproefsgewijs te nemen monsters afhankelijk van de omvang van uw project. Als het laboratorium geen asbest vindt, kunt u uw project gewoon starten.
  3. Als het laboratorium wél asbest vindt, beoordeelt de asbestinventariseerder de risico’s volgens de landelijke en wettelijke SMA-rt systematiek. De door Stichting RIONED opgestelde werkinstructie voor verwijdering van asbesthoudende rioleringskit is vanaf april 2022 opgenomen in de SMA-rt. Indien de samenstelling en concentratie voldoet aan de voorwaarden en u volgt de werkinstructie kunt u de sanering (laten) uitvoeren volgens risicoklasse 1. Anders komt u in risicoklasse 2 waarbij gecertificeerde verwijdering verplicht is.
  4. Ten slotte stelt u een saneringsplan op om de asbestsanering te laten uitvoeren volgens het Asbestverwijderingsbesluit. U houdt daarbij rekening met de gezondheid van de asbestverwijderaar (Arbo) door de blootstelling te beheersen. Ook voorkomt u dat asbest in het milieu komt. In het saneringsplan maakt u tevens een afweging tussen arbeidsomstandigheden en milieubescherming. Als u bijvoorbeeld alles als asbesthoudend afval aanmerkt, resulteert dit in een mogelijk onnodig grote afvalstroom. Aan de andere kant zorgt het tussenuit zagen van moffen voor een extra gezondheidsrisico, mede door de stofbelasting.

Stappenplan bij werkzaamheden aan asbestverdachte riolering

Alle stappen die u doorloopt vanaf de voorbereiding tot aan de oplevering van werkzaamheden aan asbestverdachte riolering staan beschreven in het stappenplan.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel