Bij rioleringswerkzaamheden is voor de arbeidsomstandigheden de arboregelgeving van belang. Sinds 1 januari 2007 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht. Deze wet maakt onderscheid tussen het publieke en het private domein. Het publieke domein bestaat uit de algemene regelgeving, in het private domein maken werkgevers en werknemers samen afspraken over hoe zij binnen hun onderneming of branche de beleidsregels invullen. In dit

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel