Dit gedeelte van de Kennisbank gaat niet in op het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen de afdeling Rioleringsbeheer (of uw gemeente). Houd er wel rekening mee dat de Arbowet ook bij incidentbestrijding van toepassing is. Het werk onder incidentomstandigheden is per definitie extra gevaarlijk. Besteed daarom bijzondere arbozorg aan de medewerkers die bij rioleringsgerelateerde incidenten moeten optreden, zoals storingsdienstmedewerkers, inspecteurs en aannemers. Als uw calamiteitenorganisatie onder gezag van de burgemeester (of een officier van de brandweer) is gesteld, is de gezagvoerder medeverantwoordelijk voor de veiligheid van de ondergeschikte diensten. Dit betekent in de praktijk dat met name de brandweer deze diensten moet informeren over de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in het bron- en effectgebied.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel