Toelichting gebruik grafieken

Laatst geac­tu­aliseerd 03 februari 2022

Om te controleren of de wanddikte van een persleiding nog voldoet aan de ‘NEN 3650:2020 - Eisen voor buisleidingsystemen’, doorloopt u een aantal stappen. Aan de hand van een voorbeeld ziet u op deze pagina welke stappen dat zijn.

Elke grafiek bestaat uit een linker- en rechterdeel voor de twee maatgevende situaties (zie figuur A):

  • links alleen bovenbelasting zonder inwendige druk;
  • rechts alleen inwendige druk zonder bovenbelasting.
Figuur A Minimalewanddiktegrafiek, bestaande uit twee delen
Figuur A Minimalewanddiktegrafiek, bestaande uit twee delenVergroot afbeelding

Stappen voor gebruik

1. Kies in de tabel de betreffende materiaalsoort en diameter, en klik hierop.

2. Kies de grafiek met de juiste grondsoort.
In dit voorbeeld gebruiken we:

  • materiaal: polyethyleen (PE) kwaliteitsklasse 80 (PE80);
  • nominale diameter: 90 mm;
  • grondsoort: zand.
Figuur B: Te gebruiken grafiek afhankelijk van verkeersbelasting
Figuur B: Te gebruiken grafiek afhankelijk van verkeersbelastingVergroot afbeelding

3. Kies de betreffende verkeersbelasting (zie legenda in figuur B): 

  • grafiek I (rood)) als de leiding onder een weg voor zwaar verkeer (bijv. rijksweg) ligt;
  • grafiek II (groen) als leiding in de berm ligt of onder een weg met minder zwaar verkeer (bijv. provinciale weg);
  • 0,5 grafiek II (donkergroen) als leiding in flauw talud (<1:3) of in een veld (akker of weiland) ligt waar landbouwvoertuigen de leiding kunnen belasten;
  • geen verkeer (lichtblauw) als de leiding niet door verkeer wordt belast, zoals bij een steil talud of onder een sloot.

4. Bepaal de betreffende gronddekking (in dit voorbeeld 1,20 m) en bepaal het snijpunt met de betreffende lijn in het linkerdeel (in dit voorbeeld de blauwe lijn voor geen verkeer).

5. Ga vanaf dit snijpunt horizontaal naar de y-as en lees de minimale wanddikte af voor de eerste maatgevende situatie, zonder binnendruk (in dit voorbeeld 2,9 mm).

6. Bepaal de betreffende binnendruk (in dit voorbeeld 5,5 bar).

7. Ga vanuit de horizontale as in de rechtergrafiek vanuit 5,5 bar omhoog en bepaal het snijpunt met de paarse lijn.

8. Ga vanaf dit snijpunt horizontaal naar de y-as en lees de minimale wanddikte af voor de tweede maatgevende situatie met alleen binnendruk (in dit voorbeeld 3,8 mm).

9. Neem de grootste minimale wanddikte vanuit beide situaties (in dit voorbeeld 3,8 mm).

In het voorbeeld in figuur A voldoet uw persleiding dus nog aan de NEN-eisen als de wanddikte minimaal 3,8 mm is.