Minimale wanddikte voor persleidingen

Laatst geac­tu­aliseerd 03 februari 2022

De constructieve wanddikte van een persleiding kan in de loop van de levensduur afnemen, waardoor de leiding uiteindelijk kan breken. De wanddikte kunt u op verschillende manieren meten. Maar hoe weet u of de gemeten wanddikte nog voldoet aan de ‘NEN 3650:2020 - Eisen voor buisleidingsystemen’? Er zijn nu grafieken beschikbaar waarmee u dit kunt controleren.

Op deze pagina’s vindt u de volgende informatie:

  • Toelichting gebruik grafieken: Om te controleren of uw persleiding nog voldoet aan de NEN-eisen, doorloopt u een aantal stappen. Aan de hand van een voorbeeld ziet u op deze pagina welke stappen dat zijn.
  • Uitgangspunten: De minimale (veilige) wanddikten zijn beschikbaar voor bestaande ondergrondse afvalwater- en drinkwaterpersleidingen van asbestcement (AC), nodulair gietijzer (NGIJ) en polyetheen (PE80 en PE100). Hier vindt u de uitgangspunten waarmee de grafieken tot stand zijn gekomen.
  • Keuzetabel grafieken: Op deze pagina vindt u de keuzetabel met links naar alle beschikbare grafieken voor de vier soorten persleidingen waarvan u kunt controleren of de wanddikte nog aan de NEN-eisen voldoet.