Kennisdag Digitaal stedelijk Waterbeheer

Laatst geac­tu­aliseerd 01 maart 2017

Gegevens en informatie zijn cruciaal voor goede beslissingen over aanleg, beheer en het functioneren van stedelijk watersystemen. De praktijk van het gegevensbeheer is vaak weerbarstiger. Op 10 januari 2017 vond de Kennisdag Digitaal stedelijk Waterbeheer plaats in CineMec Utrecht.

Bekijk de brochure van deze Kennisdag. U vindt hieronder de videoregistraties en/of Powerpoints van de presentaties tijdens de Kennisdag:

Pitches door Pioniers zijn inspirerende presentaties door voorlopers en mede-ontwikkelaars van onderdelen van het GWSW over het gebruik van data, tools en standaarden:

Drie voorbeelden uit de praktijk van state-of-the-artgebruik van data:

Uw leveranciers aan het woord (alleen sheets):