Gebruik RibX óók voor kolken- en rioolreiniging

Laatst geac­tu­aliseerd 11 december 2017

Uit recente bestekken blijkt dat veel gemeenten nog niet weten dat het uitwisselformaat RibX ook toepasbaar is voor kolkenonderhoud en rioolreiniging. Daarom een korte uitleg. 

De afgelopen maanden is een flink aantal bestekken voor rioolreiniging of voor de combinatie reinigen en inspecteren op de markt gezet. Stichting RIONED volgt de uitvragen via TenderNed en constateert dat gemeenten nog nauwelijks het RibX-uitwisselformaat voorschrijven bij kolkenonderhoud en/of rioolreiniging. Een gemiste kans!
 
In veel bestekken vragen gemeenten nu nog alleen naar stortbonnen en week- en eindrapportages in bijvoorbeeld Word en Excel. Deze werkwijze is natuurlijk vertrouwd, maar houdt geen rekening met de nieuwe mogelijkheden van het RibX. Want het nieuwe uitwisselformaat maakt een geheel digitale afhandeling mogelijk, zorgt dat de rapportages en waarnemingen direct in het beheerpakket kunnen worden opgeslagen en gebruikt, en maakt kwaliteitscontrole en nieuwe/betere analyses mogelijk.

RibX: meer mogelijkheden voor beter beheer

Het nieuwe uitwisselformaat GWSW.RibX (kortweg RibX) vervangt sinds begin 2016 het SUF-RIB. RibX heeft veel meer mogelijkheden dan het oude uitwisselformaat. Naast inspectie kunt u RibX toepassen bij reiniging van leidingen, putten én kolken. De gegevens over rioolreiniging, kolkeninspectie en -reiniging worden vastgelegd in codes die zo veel mogelijk overeenkomen met de methodiek uit de inspectienormen. Bovendien zijn RibX-bestanden in XML vastgelegd met meer op kwaliteit gerichte mogelijkheden dan de tekstbestanden van het SUF-RIB. Dankzij GWSW.RibX worden de data vanuit inspectie- en reinigingsprojecten en het daarop gebaseerde beheer sneller, beter, slimmer en goedkoper.

Uniforme bestanden

Vóór de werkzaamheden leveren veel gemeenten nu een kaartje met de locaties van de kolken en leidingen (pdf of Shape) of een dump uit hun beheerpakket. Met het RibX kunt u vanuit beheerpakketten eenvoudig een startbestand maken, waarmee de aannemer eenduidig en correct met de kolk- en leiding-ID’s en locaties aan de slag kan. Tijdens en na het project kan de aannemer de week- of dagrapportages respectievelijk het eindrapport weer als RibX-bestand terugleveren. En de RibX-bestanden zijn eenvoudig met software te controleren op volledigheid en juistheid. Dat scheelt een hoop gedoe.

Vrij gegevens uitwisselen

Sommige gemeenten vragen in hun bestekken om specifieke software te gebruiken. Dit betekent dat gemeenten en aannemers zich afhankelijk maken van één applicatie of leverancier, wat niet past bij open en productonafhankelijke uitbesteding en marktwerking. De GWSW-standaard en het RibX-uitwisselformaat waarborgen daarentegen de vrije uitwisseling tussen verschillende systemen (interoperabiliteit).
 
In 2017 zijn de meeste beheerpakketten en reinigings- en inspectiesoftware geschikt gemaakt om het RibX voor inspectie en reiniging van leidingen, putten en kolken te gebruiken. Uw leverancier kan aangeven wat dit voor uw situatie betekent.
 
Lees de RibX-brochure
Bekijk de RibX-informatievideo