Alle gemeenten staan voor invoering en gebruik RibX

Laatst geac­tu­aliseerd 01 mei 2017

Stichting RIONED biedt ondersteuning aan gemeenten die het RibX gaan gebruiken. Via workshop, proeftuinen, handleiding en minicursus worden de ervaringen van voorlopers benut om alle gemeenten te helpen.

Wat biedt het RibX?

Het GWSW.RibX is het nieuwe landelijke uitwisselformaat bij inspectie- en reinigingsprojecten. Het GWSW.RibX vervangt het verouderde SUF-RIB 2.1 voor rioolinspecties, is gebaseerd op de vernieuwde normen NEN 3399:2015 en EN13508-2:2011, en is ook geschikt voor rioolreiniging en inspectie/reiniging van kolken. 

GWSW.RibX zorgt voor gestandaardiseerde en onbelemmerde uitwisseling van gegevens en voert ook een uitgebreide kwaliteitscontrole op de bestanden uit. In de toekomst zal verdere integratie met het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) leiden tot nog nieuwe mogelijkheden, zoals het slim combineren van inspectie- en reinigingsgegevens met alle gegevens van objecten en stelsels, maatregelen, metingen en meldingen.

Neem kennis van de nieuwe mogelijkheden van het GWSW.RibX via de brochure (bijlage) en de video-animatie ‘Inspecteren en reinigen met het GWSW.RibX'. Gemeenten kunnen de RibX-check op het achterblad van de brochure gebruiken om te bepalen voor welke toepassingen zij het RibX nu of binnenkort kunnen of zelfs moeten gaan gebruiken.

Aan de slag met RibX

Het toepassen van RibX begint bij het formuleren van passende eisen in bestek of contract. Ter ondersteuning daarvan publiceert RIONED in mei 2017 voorbeeld-contracteisen voor verschillende toepassingen (inspectie en reiniging van riolen, putten en kolken).

Onder een lopend contract kunnen gemeenten in overleg treden met hun aannemer(s) over gezamenlijk invoering en gebruik van het RibX om op die manier samen ervaring op te doen. Let op: nog niet alle leveranciers zijn klaar met het ontwikkelen van voor RibX benodigde software. Stichting RIONED houdt komende maand een inventarisatie, die daarna gepubliceerd en actueel gehouden wordt. Gemeenten kunnen bij hun leveranciers nagaan of de door hen gewenste toepassingen al ondersteund worden.

Proeftuin en workshop

Stichting RIONED organiseert een proeftuin voor invoering en gebruik van RibX bij enkele gemeenten en zal op basis daarvan een handleiding voor algemeen gebruik maken. Enkele gemeentes hebben inmiddels enige ervaring opgedaan met het RibX. In een startworkshop op dinsdag 9 mei zijn die ervaringen en aandachtspunten voor implementatie en gebruik geïnventariseerd. Belangstellende gemeenten kunnen zich aanmelden voor de startworkshop en de proeftuin via gwsw@rioned.org. RIONED publiceert de handleiding medio 2017 en programmeert een bijpassende minicursus op  september 2017.

Tot slot

De eerste ervaringen geven aan dat het RibX de effectiviteit van inspectie- en reinigingsprojecten en de kwaliteit van uw beheergegevens aanzienlijk kan verhogen. De invoering en het gebruik van RibX vraagt om een relatief geringe investering van gemeenten. Ook marktpartijen investeren om bestaande tools aan te passen en nieuwe diensten te ontwikkelen. Het is daarbij belangrijk dat gemeenten zich beseffen dat lage prijzen die ontwikkeling belemmeren.

Meer informatie over het RibX, over het GWSW in het algemeen.