Verbreding SUF-MELD naar andere domeinen

Laatst geac­tu­aliseerd 30 mei 2017

Steeds meer gemeenten gebruiken SUF-MELD, de methodiek om meldingen eenduidig te registreren. Kennisplatform CROW gaat SUF-MELD nu verbreden naar de domeinen ‘Wegen’ en ‘Groen’.

Net als de andere taakvelden bij gemeenten zit de rioleringszorg in een overgang waarbij de dienstverlening aan inwoners en bedrijven centraal komt te staan; ‘van inspanning naar resultaat’. Daarnaast gaan gemeenten door assetmanagement bewuster met risicomanagement om. Om hierin succesvol te zijn, moet u als gemeente inzicht hebben in de relatie tussen de benodigde inspanning (wat moet u ervoor doen?) en de geleverde service (wat levert het op/wat ervaart de burger?). Meldingen van inwoners en bedrijven zijn hierbij een belangrijke informatiebron.

Waarom meldingen eenduidig registreren?

Tot nu toe zijn meldingenregistraties vooral gericht op een snelle en goede afhandeling van meldingen. Elke gemeente doet dat op haar eigen manier, met een eigen registratiewijze (voor zover geregistreerd wordt). Om van eigen meldingen en die van andere gemeenten te kunnen leren, heeft Stichting RIONED een registratieformaat voor meldingen ontwikkeld en in 2016 gepubliceerd: het Standaard Uitwisselings Formaat MELDingen Riolering (SUF-MELD). Hiermee kunt u als gemeente eenvoudig en eenduidig waardevolle informatie uit meldingen stedelijk waterbeheer opslaan (registreren) en uitwisselen. SUF-MELD schrijft dus niet voor hóe u het meldingenproces moet inrichten, dat bepaalt u zelf.

Wat is SUF-MELD en hoe werkt het?

SUF-MELD standaardiseert de registratie van aan riolering en water gerelateerde problemen die inwoners melden én de registratie van gegevens uit het meldingenproces die voor de beheerder relevant zijn. SUF-MELD bestaat uit drie delen:

  1. De ‘voorkant’ van het meldingenproces, waarin het door de inwoner of bedrijf ervaren probleem centraal staat.
  2. De inhoudelijke ‘achterkant’ van het meldingenproces, waarin de door de professional vastgelegde oorzaak van het geconstateerde probleem en de getroffen actie centraal staan.
  3. De administratieve ‘achterkant’, waarin u als gemeente vastlegt wie verantwoordelijk was voor de afhandeling en wie het probleem heeft veroorzaakt.

De praktijkpilots met SUF-MELD hebben laten zien dat deze afhandeling per melding slechts een paar muisklikken en maximaal één minuut kost. Bovendien is gebleken dat SUF-MELD zich eenvoudig laat integreren in bestaande meldingensystemen en ook als aparte applicatie te gebruiken is.

Integratie van SUF-MELD en GWSW

Stichting RIONED neemt SUF-MELD stapsgewijs op in het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW), de sectorstandaard voor eenduidige gegevensuitwisseling. In het beschrijvende rapport staan hyperlinks tussen SUF-MELD-concepten en semantisch identieke concepten in het GWSW. Daarmee zijn de GWSW-definities van de in dit SUF-MELD-rapport gebruikte stedelijk watertermen direct toegankelijk.

Verbreding SUF-MELD naar andere domeinen

Stichting RIONED gaat SUF-MELD verbreden naar andere gemeentelijke vakgebieden. Kennisplatform CROW ziet dit als een belangrijke uitbreiding. Hiermee ontstaat een nieuwe informatiebron voor assetmanagement en is bijvoorbeeld ook benchmarking van beheer van de openbare ruimte te versterken. Komend jaar zal een CROW-werkgroep (concepten van) SUF-MELD-modules maken voor de domeinen ‘Wegen’ en ‘Groen’. Belangstellende gemeenten die aan dit ontwikkeltraject willen deelnemen, zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden via gwsw@rioned.org.

Meer informatie en filmpje over SUF-MELD