GWSW-Geo (GIS-presentatie)

Laatst geac­tu­aliseerd 13 december 2019

Zodra uw gemeente dataset(s) volgens de GWSW-standaard maakt en ontsluit, dan kunt u daaruit ook direct GIS-kaarten met objecten en systemen maken voor beheer, analyse en informatie-uitwisseling.

Al geruime tijd is de applicatie GWSW-Geo in bedrijf. Die levert op aanvraag geografische gegevens uit GWSW-datasets aan GIS-applicaties in drie formaten (zie verderop) 

GIS Thema's

De toepassingen op https://apps.gwsw.nl (zoals GWSW-Geo) zijn van algemene aard. De GWSW-server biedt openbare toegang tot gemeentelijke datasets volgens de “linked data” principes (API's), wat applicatiebouwers vele mogelijkheden geeft. GWSW-Geo biedt daarbij een keuze uit Geo-thema’s die door middel van queries rechtstreeks worden afgeleid uit de brondatasets op de GWSW-server. De gegevens worden als punt, lijn of vlak per ‘feature’ meegegeven en zijn dus objectgericht.

Er zijn vijf Geo-thema’s gedefinieerd op basis van doelgroep en proces:

  • Beheer - Een gedetailleerd overzicht voor beheerders in de afvalwaterketen
  • Netwerk - Netwerk-weergave voor hydraulische berekeningen
  • Kengetallen - De kengetallen van de afvalwaterketen per rioleringsgebied
  • Aansluiting - Weergave van de aansluitleidingen vanaf kolk of perceel
  • Nulmeting - De resultaten van de Nulmeting in grafische vorm

Levering als WFS, GML en Geopackage

Recent is de applicatie GWSW-Geo uitgebreid met de levering van geografische gegevens volgens OGC-standaarden GML en Geopackage. De website https://apps.gwsw.nl is hiertoe uitgebreid met het menu-item “GWSW Geo”. De nieuwe uitlevervorm biedt meer flexibiliteit en betere bereikbaarheid in het geografisch toepassen van GWSW datasets. Het WFS-protocol blijft beter aansluiten op de principes van linked data waarbij enkelvoudig opgeslagen gegevens meervoudig worden gebruikt.

Het Web Feature Service (WFS) is een OGC-standaard, gericht op geografische webservices. Het WFS verbindt GIS-applicaties met dataservers, als eindresultaat wordt de geografische informatie wederom als vector data (in GML-vorm) uitgeleverd. 

Een GeoPackage bevat een gestandaardiseerde opslag van geografische data in een SQLite-database-container. Het kan zowel vector als raster data bevatten. Net als het WFS protocol is ook GeoPackage een ontwikkeling van het OGC. Een GeoPackage bestaat fysiek uit één bestand met de extensie .gpkg.

Het Geography Markup Language (GML) is een XML-schema. Het definieert een XML-vectorformaat voor de opslag van geografische informatie en bevat objecten met een eigen geometrie. Het GML maakt een uitgebreide beschrijving van deze geo-objecten mogelijk, zoals bijvoorbeeld vermelding van de bijbehorende kenmerken.

Eenvoudig te gebruiken

De protocollen en conversies van GWSW-Geo zijn ingericht volgens de internationale standaarden van het Open Geospatial Consortium (OGC) en het WorldWideWeb Consortium (W3C). Dankzij de standaarden is het eenvoudig om GWSW-Geo aan te roepen vanuit een GIS-applicatie, zoals ARCGIS of open source QGIS. De GIS-applicatie spreekt GWSW-Geo aan via de basis-URL geodata.gwsw.nl/wfs. Op basis van de vraagstelling (de gewenste dataset en het gewenste presentatiethema, bijvoorbeeld voor operationele planningen of hydraulische berekeningen) maakt en levert GWSW-Geo de GIS-data.