Overzicht GWSW-wijzigingsvoorstellen

Laatst geac­tu­aliseerd 15 mei 2020

Hier vindt u de verzoeken en voorstellen tot wijziging en uitbreiding van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water.

Wijzigingsverzoeken kunnen ingediend worden op de review-website van het GWSW (voorkeursoptie), eventueel per e-mail aan gwsw@rioned.org en via deelname aan of via één van de deelnemers van de GWSW-werkgroepen.

De wijzigingsverzoeken die gemeld en geregistreerd zijn bij de Uitvoeringsorganisatie, worden gebundeld naar thema/onderwerp in een wijzigingsvoorstel. Wijzigingsvoorstellen worden periodiek (volgens het werkplan) in behandeling genomen. De status van wijzigingsverzoeken en -voorstellen kunnen hieronder worden gevolgd.

Wijzigingsvoorstellen in behandeling

Tot 25 mei 2020 liggen ter visie de wijzigingsvoorstellen vastgesteld door werkgroep GWSW-Rib/RibX op 6 april 2020.

Tot 25 mei 2020 liggen ter visie de wijzigingsvoorstellen vastgesteld door werkgroep GWSW-Basis op 6 april 2020.

De status van individuele wijzigingsverzoeken kan worden gevolgd via de wijzigingsformulieren.

Afgehandelde wijzigingsvoorstellen

Wijzigingen op GWSW-Basis, vastgesteld in GWSW 1.5, in werking tredend per 16 juli 2019.

Wijzigingen op GWSW-Basis, vastgesteld in GWSW 1.4.1, in werking tredend per 8 maart 2019.

Wijzigingen op GWSW-Basis, vastgesteld in GWSW 1.4, in werking tredend per 6  januari 2018.
Uitbreidingsmodule GWSW-Hyd, opgenomen als pre-GWSW-versie in GWSW 1.4 per 6  januari 2018

Wijzigingen op GWSW-Rib, vastgesteld in GWSW 1.3.2 en in werking per 1 juli 2017.
Wijzigingen op GWSW-Basis, vastgesteld in GWSW 1.3.2 en in werking per 1 juli 2017.