Gezocht: leden van het GWSW Gebruikersoverleg

Laatst geac­tu­aliseerd 21 augustus 2020

Voor een goede ontwikkeling van de GWSW-standaard heeft Stichting RIONED actieve inbreng nodig van gebruikers van de standaard. Mede op aanbeveling van Forum Standaardisatie start Stichting RIONED met het GWSW Gebruikersoverleg. In dit overleg spreken we met de publieke opdrachtgevers over hun wensen en behoeften bij de standaard. Iets voor jou?

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is de verplichte open standaard voor het domein stedelijk water. Het is een innovatieve datastandaard om te komen tot soepele, eenduidige data-uitwisseling als basis voor betere beheermaatregelen en investeringen.

Het nieuw te starten GWSW Gebruikersoverleg gaat de GWSW Beheerorganisatie van Stichting RIONED adviseren over de adoptie en het gebruik van het GWSW en wensen voor uitbreiding en programmering. Het Gebruikersoverleg brengt op advies van Forum Standaardisatie in de GWSW beheerorganisatie balans en samenhang met het GWSW Leveranciersoverleg.

In het Gebruikersoverleg hebben gebruikers van het GWSW zitting. Het betreft de eindgebruikers bij overheden van de standaard en de daarop gebaseerde informatie-uitwisseling en -producten. 

Taken

Het GWSW Gebruikersoverleg richt zich op de volgende zaken:

  • Het laten horen van je stem: Ervaringen uitwisselen rondom het gebruik en beheer van de standaard en de dienstverlening van Stichting RIONED daarbij;
  • Het delen van ervaring en kennis: Potentiële problemen bij de implementatie en het gebruik van de standaard in eigen en commerciële applicaties en bij de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe modules vroegtijdig signaleren, bespreken, zo mogelijk oplossen en het uitbrengen van advies hierover aan de Uitvoeringsorganisatie en de werkgroepen; 
  • Het vormen van een klankbord: Wensen voor toekomstige uitbreidingen signaleren en het adviseren hierover van de Uitvoeringsorganisatie en/of de werkgroepen.

Activiteiten

Het Gebruikersoverleg vindt naar behoefte en minimaal één keer per jaar plaats. Aankondiging van het overleg vindt plaats op de website van Stichting RIONED en in de nieuwsbrief Data & Informatie. Leden die voorgaande bijeenkomsten hebben bijgewoond, zullen ook via de mail uitgenodigd worden voor een nieuw overleg. Op verzoek van minimaal vier leden van het Gebruikersoverleg, kan een extra overleg worden belegd. Stichting RIONED faciliteert het overleg op basis van een agenda die mede door de leden wordt samengesteld.

Het Gebruikersoverleg wordt voorgezeten door de Programmamanager Data en Informatie van Stichting RIONED, tenzij het Gebruikersoverleg de voorkeur geeft aan een voorzitter uit haar eigen midden.

Wie zoeken we?

Leden van het GWSW Gebruikersoverleg verwoorden de wensen en behoeften van de publieke opdrachtgevers uit de achterban van Stichting RIONED. Ze geven Stichting RIONED feedback bij het programmeren, communiceren, toepassen, implementeren en (door)ontwikkelen van het GWSW. Dit betekent dat de leden kennis en ervaring hebben van de datastandaard in rollen zoals programma- en projectleider, gegevens- en functioneel beheerder, beleidsmedewerker, teamleider, opdrachtgever en/of data analist. Liefst ook enig gevoel voor marktverhoudingen en bredere ontwikkelingen bij de overheid.

Het Gebruikersoverleg bestaat uit 8-12 leden, waar zo mogelijk sprake is van spreiding in geografie, gemeentegrootte en functies, ervaring en deskundigheid van de leden. Alle leden van het GWSW Gebruikersoverleg werken bij publieke organisaties (overheden) die begunstiger zijn van Stichting RIONED of hun koepelorganisaties. Deelnemers krijgen geen vergoeding.

Wil je je aanmelden voor deelname of heb je vragen hierover? Stuur dan een e-mail naar gwsw@rioned.org. Dank, we verwelkomen je graag om mee te denken.

Het GWSW Gebruikersoverleg zal voor het eerst plaatsvinden op dinsdag 27 oktober van 10:00 tot 11:30 uur als online video-vergadering.