Naast het verbieden van hemel- en grondwaterlozingen in de vuilwaterriolering kan de gemeente de Verordening afvoer hemel- en grondwater inzetten voor andere doeleinden:

Vorige artikel Volgende artikel