Na de inventarisatie besluit u of u het nodig vindt om de leiding te onderzoeken op het basisniveau. Hierbij moet u ook de kosten, baten en risico’s afwegen. Aspecten die daarbij een rol spelen, zijn:
  • kosten onderzoek/inspectie;
  • kosten faalgebeurtenissen ontstaan door onderzoek;
  • kosten procesbeïnvloeding (bijvoorbeeld stilzetten pompen;
  • levensduurverlenging leiding;
  • reductie kans op ‘klappen’ leiding.

Tabel A geeft voor de onderzoeken op het niveau ‘basis’ aan hoe deze aspecten scoren voor een leiding met een diameter van 800 mm, circa 2 km lengte en een vervangingswaarde van € 2 miljoen. Zo kunt u bepalen of de onderzoekskosten opwegen tegen de baten.
 

Onderzoeksaspect Activiteit Indicatie kostprijs Kosten schade en gevolg Kosten risico procesbeïnvloeding Meerwaarde aanvullend inzicht ter beperking faalrisico
Lekkage Nalopen tracé ≤ €1.000 0 0 Beperkt
  Infrarood scan uit de lucht € 1.00-20.000 0 0 Klein
  Afpersen leiding en bepalen lekdebiet € 5.000-10.000 Kleine verhoogde kans Leiding kan klappen Groot: levert inzicht of leiding niet lekt
Sterkte Afpersen-drukproef € 5.000-10.000 Klein verhoogde kans Leiding kan klappen Groot
Hydraulica ∆Hw meten ≤ € 10.000 0 0 Aandacht voor hydraulica zorgt voor kleinere kans op te hoge belastingen
Zetting Maaiveld-zetting € 1.000-10.000 0 0 Zinvol
  Zakbakens uitlezen < € 5.000, afhankelijk van aantal 0 0 Zeer belangrijk bij overgangen
  Prikstokken € 5.000-10.000 Zeer klein  0 Zinvol, mits voldoende detail
  Grondradar  Circa € 10.000 0 0 Zinvol, mits voldoende detail


Tabel A Criteria onderzoek op niveau ‘basis’

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel