Bij bodemlozingen zijn volgens de wetgeving (het Besluit lozing afvalwater huishoudens, het Activiteitenbesluit en het Besluit lozen buiten inrichtingen, plus de bij deze drie lozingsbesluiten geldende regelingen) de volgende regels van belang: Het geloosde water in de infiltratievoorziening mag niet in direct contact met grondwater komen. De infiltratievoorziening mag geen hinder  veroorzaken. Nadelige

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel