Meer inzicht in wateroverlast met integrale modelbenadering van riolering (1D), oppervlaktewater (1D) en maaiveld (2D)

Naast de riolering spelen bij wateroverlast de afstroming over het maaiveld, de inrichting van de openbare ruimte en het ontvangende oppervlaktewater een rol. Hoe krijg je meer inzicht in de wisselwerking tussen deze systemen? En welke modelbenadering brengt de wateroverlast het best in beeld? In Albergen zijn deze vragen onderzocht aan de hand van zes bekende overlastlocaties. Een integrale 1D/2D modelbenadering had daar duidelijk meerwaarde om de wateroverlastsituaties in beeld te brengen. Of in ander stedelijk gebied zo’n integrale aanpak ook het best is, is sterk afhankelijk van de praktijkbevindingen en de lokale kennis. Dit artikel beschrijft het onderzoek in Albergen en de resultaten. Daarnaast biedt het een handreiking voor modelaanpak bij regenwateroverlast en overige aanbevelingen.

Meer informatie hierover vindt u in Albergen.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel