Agenda

Webinar Wateroverlast: Waar ligt de echte oorzaak?

Datum
03 juni 2021 - 03 juni 2021
Tijd
13:30 - 14:30
Locatie
webinar

Wateroverlast kan hele verschillende oorzaken hebben. Als u weet waar het probleem zit, of kan ontstaan, dan weet u ook welk type maatregel daar zinvol is. Jeroen Langeveld (Partners4UrbanWater) laat u met praktijkvoorbeelden zien waar verschillende problemen ontstaan en welke oplossingen daar bij horen. Zo voorkomt u dat u verkeerde investeringen doet.

Ons stedelijk watersysteem is het resultaat van ruim anderhalve eeuw ‘leren in de praktijk’, waarbij in de meeste gevallen een systeem is ontstaan dat ‘van goot tot sloot’ in balans was. Onder andere door verdere verstedelijking, toenemende verdichting, bodemdaling en een veranderend klimaat verschuift de balans en kunnen we bijleren van de nieuwe praktijk. 

De uitgevoerde stresstesten laten zien dat veel stedelijke gebieden gevoelig zijn voor korte, hevige, buien, terwijl de afgelopen zomers hebben laten zien dat onze stedelijke watersystemen ook gevoelig zijn voor droogte. Het terugbrengen van de balans vraagt om een uitgekiende combinatie van vasthouden, bergen en afvoeren en een hele keten die op orde is: opvang en afvoer op eigen terrein, de riolering en de openbare ruimte en de berging en afvoercapaciteit in de watersystemen.

Aan bod komen: 

  • de afvoercapaciteit en berging van onderdelen van het stedelijk watersysteem;
  • oorzaken voor wateroverlast;
  • typen maatregelen om de overlast te verhelpen.

De spreker van dit webinar is Jeroen Langeveld (Partners4UrbanWater).

Aanmelden

Begunstigers van Stichting RIONED en hun medewerkers kunnen kosteloos deelnemen. U kunt zich tot en met woensdag 2 juni 2021 aanmelden. 

Op de dag zelf ontvangt u per e-mail een link naar het webinar. Later krijgt u ook een link om het webinar terug te kijken. Ook eventuele wijzigingen geven we door op het e-mailadres waarmee u zich aanmeldt.

Aanmelden

Alle agenda items