Agenda

Webinar Wanneer is afkoppelen doelmatig?

Datum
24 september 2020 - 24 september 2020
Tijd
13:30 - 14:30
Locatie
Webinar

Wat zijn de voors en tegens van afkoppelen? In dit webinar presenteren we de inzichten uit de STOWA-publicatie ‘Afkoppelen, kansen en risico’s van anders omgaan met hemelwater in de stad’. Daarnaast is er uitgebreid tijd om uw vragen te beantwoorden.

De term afkoppelen roept in ons vakgebied zowel positieve als negatieve emoties op. Sommigen zien het als ‘de’ oplossing voor alle kwalen van de afvalwaterketen, terwijl anderen afkoppelen duur en gecompliceerd vinden. In dit webinar bespreken we de voor- en nadelen van afkoppelen. 

Aan bod komen:

  • Wat bedoelen we precies met afkoppelen? Welke afkoppelvarianten zijn er? Denk aan infiltratie van hemelwater en directe afvoer via een hemelwaterriool naar het oppervlaktewater. 
  • Wat zijn de effecten van de verschillende afkoppelvarianten op onder meer wateroverlast, klimaatadaptatie, waterkwaliteit en de rioolwaterzuivering?
  • Wat zijn de kosten en baten van de verschillende afkoppelvarianten?

Bekijk de STOWA-publicatie Afkoppelen, kansen en risico's van anders omgaan met hemelwater in de stad.

De presentatoren van het webinar zijn Jeroen Langeveld en Rémy Schilperoort (beiden Partners4UrbanWater).

Aanmelden

Begunstigers van Stichting RIONED en hun medewerkers kunnen kosteloos deelnemen. U kunt zich tot en met woensdag 23 september aanmelden.

Op de dag zelf ontvangt u een e-mail met daarin een link naar het webinar. Later krijgt u ook een link om het webinar terug te kijken. Ook eventuele wijzigingen geven we door op het e-mailadres waarmee u zich aanmeldt.

Aanmelden

Alle agenda items