Agenda

Webinar Stedelijk water in het omgevingsplan

Datum
29 oktober 2020 - 29 oktober 2020
Tijd
13:30 - 13:30
Locatie
webinar

De Omgevingswet (2022) verplicht gemeenten een integraal omgevingsplan op te stellen. Hierin moeten zij alle juridische regels over de fysieke leefomgeving opnemen én de regels rond riolering en stedelijk waterbeheer. Dirk van de Rijdt (gemeente Dordrecht) en Simon Handgraaf (Colibri Advies) laten u praktijkvoorbeelden zien.

Gelijktijdig met de Omgevingswet komen er nieuwe regels over aansluiten op en lozen in de riolering. Deze regels staan nu nog in het Bouwbesluit, het Besluit lozen buiten inrichtingen en het Activiteitenbesluit, maar moeten samen met alle juridische regels over de fysieke leefomgeving een plek krijgen in een integraal omgevingsplan. Het opstellen van het omgevingsplan is een flinke opgave, maar biedt ook kansen om bijvoorbeeld klimaatadaptatie juridisch te borgen.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan de presentatoren in op de volgende vragen:

  • Welke eisen stelt de Omgevingswet aan het omgevingsplan?
  • Hoe komt u tot een integraal omgevingsplan, hoe ziet dat proces eruit? 
  • Welke regels kunt u in het omgevingsplan opnemen om de doelen voor klimaatadaptatie te bereiken?
  • Wat kunt u doen met de regels uit de ‘bruidsschat’?

Het webinar sluit aan op de webinars van Stichting RIONED over de omgevingsvisie en het water- en rioleringsprogramma.

De presentatoren van het webinar zijn Dirk van de Rijdt (gemeente Dordrecht) en Simon Handgraaf (Colibri Advies). 

Aanmelden

Begunstigers van Stichting RIONED en hun medewerkers kunnen kosteloos deelnemen. U kunt zich tot en met woensdag 28 oktober 2020 aanmelden. 

Op de dag zelf ontvangt u per e-mail een link naar het webinar. Later krijgt u ook een link om het webinar terug te kijken. Ook eventuele wijzigingen geven we door op het e-mailadres waarmee u zich aanmeldt.

Aanmelden

Alle agenda items