Agenda

Webinar Gemeentelijk rioleringsprogramma onder de Omgevingswet

Datum
05 november 2020 - 05 november 2020
Tijd
13:30 - 14:30
Locatie
webinar

Met de Omgevingswet (2022) vervalt de verplichting om een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vast te stellen. Toch blijft planmatig werken nodig om maatregelen te bepalen en de bekostiging te borgen. Marjolijn Bijsterveld (gemeente Voorst) en Karst-Jan van Esch (Sweco) vertellen welke nieuwe kansen het opstellen van een gemeentelijk rioleringsprogramma onder de Omgevingswet biedt, wat daarbij de haken en ogen kunnen zijn en wat het uiteindelijk kan opleveren.

In dit webinar leert u hoe u van een gemeentelijk rioleringsplan naar een gemeentelijk rioleringsprogramma komt. Daarbij is ook aandacht voor het belang van zo’n programma en voor de relatie met de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

De nieuwe mogelijkheden van het programma worden vergeleken met die van het huidige GRP. Dat gebeurt eerst vanuit de theorie, daarna vanuit de weerbarstige praktijk van de gemeente Voorst, die een Programma Water heeft opgesteld in de geest van de Omgevingswet. 

Aan bod komen:

  • Hoe komt u van een gemeentelijk rioleringsplan naar een gemeentelijk rioleringsprogramma?
  • Wat zijn de nieuwe mogelijkheden van het gemeentelijk rioleringsprogramma?
  • Waarom blijft dat gemeentelijk rioleringsprogramma belangrijk?
  • Wat is de relatie met de omgevingsvisie en het omgevingsplan?
  • Praktijkvoorbeeld in de gemeente Voorst: welke kansen biedt het nieuwe rioleringsprogramma? Wat waren de haken en ogen bij het opstellen? En wat heeft het uiteindelijk opgeleverd?

De presentatoren van het webinar Webinar gemeentelijk rioleringsprogramma onder de Omgevingswet zijn Marjolijn Bijsterveld (gemeente Voorst) en Karst Jan van Esch (Sweco).

Wij nodigen begunstigers van Stichting RIONED en hun medewerkers van harte uit kosteloos deel te nemen. U kunt zich tot en met woensdag 4 november aanmelden. 

Op de dag zelf ontvangt u per e-mail een koppeling om deel te nemen, en wat later ook één om het webinar terug te kijken. Ook eventuele wijzigingen geven we door op het e-mailadres waarmee u zich aanmeldt.

Aanmelden

Alle agenda items