Agenda

Webinar De nieuwe werkwijze voor rioolinspecties goed inzetten

Datum
03 september 2020 - 03 september 2020
Tijd
13:30 - 14:30
Locatie
Webinar

In de kennisbank vindt u alle informatie over visuele inspectie volgens de Europese EN13508-2+A1:2011 (‘visuele inspectie nieuwe stijl 2020’). Tijdens dit webinar laten we u zien hoe u de nieuwe werkwijze in uw werkprocessen kunt inbedden.

In de nieuwe werkwijze voor visuele inspectie volgens de Europese EN13508-2+A1:2011 ontvangt de rioleringsbeheerder gedetailleerde inspectieresultaten van het inspectiebedrijf in RibX. De beheersoftware van de rioleringsbeheerder classificeert. Door de gedetailleerde informatie kunt u beter bepalen waar uw aandacht nodig is en krijgt u meer zicht op hoe de conditie van de objecten verandert in de tijd. 

In dit webinar gaan Petra van der Werf (Ambient) en Bram van Bekkum (M.J. Oomen) in op wat u als rioolbeheerder moet doen om visuele inspectie nieuwe stijl goed uit te voeren, wat u ermee opschiet en hoe het kennisbankonderdeel Inspectie en toestandsbeoordeling u daarbij kan helpen.

Aan bod komen: 

  • De actualisatie van Inspectie en toestandsbeoordeling in de kennisbank.
  • Een inspectiemethode kiezen met de filterhulp.
  • De nieuwe rolverdeling bij het inspecteren.
  • Het classificeren door de rioolbeheersoftware.
  • De juiste gegevens uitwisselen met RibX.
  • Aandachtspunten voor in het contract.
  • Wat u kunt met de resultaten.

De presentatoren van het webinar zijn Petra van der Werf (Ambient) en Bram van Bekkum (M.J. Oomen).

Aanmelden

Begunstigers van Stichting RIONED en hun medewerkers kunnen kosteloos deelnemen. U kunt zich tot en met woensdag 2 september 2020 aanmelden. 

Op de dag zelf ontvangt u per e-mail een link naar het webinar. Later krijgt u ook een link om het webinar terug te kijken. Ook eventuele wijzigingen geven we door op het e-mailadres waarmee u zich aanmeldt. 

Aanmelden

Alle agenda items