Agenda

Webinar De grote winst van doordacht kolkenbeheer

Datum
17 juni 2021 - 17 juni 2021
Tijd
13:30 - 14:30
Locatie
webinar

Verstopte kolken zijn de grootste oorzaak van meldingen van wateroverlast. De reinigingsfrequentie van kolken werd gebaseerd op het beschikbare budget of expert judgement, omdat betere gegevens ontbraken. De laatste jaren is er veel nieuw inzicht ontstaan, dat het kolkenbeheer kan verbeteren. U krijgt de conclusies uit tien jaar onderzoek in dit webinar.

Iedere beheerder herinnert zich wateroverlast door verstopte kolken. Kolken hebben daarnaast invloed op de afvoercapaciteit van leidingen, verstoring van pompen en daarmee verontreiniging van grond- en oppervlaktewater. Behalve de ligging, maatvoering en vormgeving van kolken blijkt het kolkenbeheer een belangrijke factor. In bestaand gebied is met op de omstandigheden afgestemd beheer een grote winst te halen. 

Aan bod komen: 

  • wat kolken doen in sedimentbeheer en wateroverlast;
  • de inloop in het stelsel;
  • de vuilopbouw in kolken;
  • verstoppingen en meldingen;
  • aanbevelingen voor kolkenbeheer.

De sprekers van dit webinar zijn Johan Post (Partners4UrbanWater) en Matthijs Rietveld (PWN).

Aanmelden

Begunstigers van Stichting RIONED en hun medewerkers kunnen kosteloos deelnemen. U kunt zich tot en met woensdag 16 juni 2021 aanmelden.

Op de dag zelf ontvangt u per e-mail een link naar het webinar. Later krijgt u ook een link om het webinar terug te kijken. Ook eventuele wijzigingen geven we door op het e-mailadres waarmee u zich aanmeldt.

Aanmelden

Alle agenda items