Agenda

Webinar De BGT als goede basis voor systeeminzicht

Datum
04 november 2021 - 04 november 2021
Tijd
13:30 - 14:30
Locatie
webinar

Hydraulische modellen gebruiken we als basis voor het dimensioneren van het stedelijke watersysteem. We toetsen er ook het systeemgedrag mee bij maatgevende en extreme belasting. En afvalwaterprognoses zijn de basis voor goed ontwerp en operationeel beheer van de transportsysteem en de zuivering. Essentieel voor deze analyses is dat u inzicht hebt in de inloop van neerslag vanaf afstromende oppervlakken naar de riolering.

De BGT-inlooptabel en de BGT-Inlooptool helpen gemeenten en waterschappen om tot goede basisdata voor de modellen te komen. In dit webinar demonstreert Arnold van ’t Veld (Nelen & Schuurmans) beide instrumenten voor het typeren van de vlakken in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het koppelen ervan met de bestemming van het water: in welke mate infiltreert het water ter plaatse, stroomt het naar open water of stroomt het het riool in?

Arnold van ’t Veld laat zien dat elke beheerder hiermee vlot aan de slag kan en de resultaten gaandeweg verder kan verfijnen op basis van lokale kennis. Handmatig gearceerde kaarten zijn dan verleden tijd! De BGT-Inlooptabel biedt een goede balans tussen enerzijds eenvoudig en globaal en anderzijds nuance en meer inspanningen voor opzetten en beheren. De BGT-Inlooptool verlaagt de gebruiksdrempel verder door de koppeling tussen de BGT-vlakken en GWSW-conforme rioleringsbestanden geautomatiseerd te maken.

Zowel de BGT-Inlooptabel als de BGT-Inlooptool zijn erop gericht dat de basisdata voor modellering verbeteren, uniform beschikbaar komen en beter te beheren zijn. Die data zijn vervolgens ook in te zetten voor andere doeleinden. In het webinar zullen we enkele voorbeelden daarvan op een rij zetten en demonstreren hoe u de BGT-inlooptabel en -tool in de praktijk kunt gebruiken. Ook willen we laten zien hoe dankzij standaarden, zoals de BGT en het GWSW, meer nieuwe toepassingen beschikbaar komen, de kwaliteit van beheergegevens verbeteren en uw werk eenvoudiger wordt.

Meer informatie 

Handleiding voor de bgt inlooptabel (2021).
Uitleg BGT inlooptabel.

Dit webinar is gericht op rioolbeheerders, gegevensbeheerders, geo-beheerders, GIS-bewerkers en beleidsmedewerkers bij gemeenten en waterschappen en hun adviseurs.

De spreker is Arnold van ’t Veld (Nelen & Schuurmans)

Aanmelden

Medewerkers van begunstigers van Stichting RIONED kunnen kosteloos deelnemen. U kunt u tot en met woensdag 3 november 2021 aanmelden. 

Op de dag zelf ontvangt u per e-mail een link naar het webinar. Later krijgt u ook een link om het webinar terug te kijken. Ook eventuele wijzigingen geven we door op het e-mailadres waarmee u zich aanmeldt.

Aanmelden

Alle agenda items