Agenda

Webinar Actief grondwaterpeilbeheer, oplossing voor te hoge en lage grondwaterstanden?

Datum
17 november 2022 - 17 november 2022
Tijd
13:30 - 14:30
Locatie
online

Te hoge en/of lage grondwaterstanden binnen bebouwd gebied kunnen steeds vaker tot overlast leiden. Zonder maatregelen zal deze trend door klimaatverandering verder toenemen. Actief grondwaterpeilbeheer (AGWP) kan helpen om de grootste fluctuaties in de grondwaterstand te beperken. Daarmee kan schade aan de openbare ruimte, groen en funderingen voor zover mogelijk worden beperkt. Hoe dat werkt ziet u in dit webinar.

Drainage-, infiltratie en Transportleiding (DIT-systeem)

Een DIT-systeem wordt met name toegepast in het noorden en westen van Nederland, het rivierengebied en in Zeeland. De DI-leiding wordt in verbinding gebracht met het oppervlaktewater. In droge perioden, als de grondwaterstand te laag staat, kan er water worden aangevoerd. In natte periodes kan de grondwaterstand te hoog worden, met vocht en wateroverlast tot gevolg, waarbij de drainagefunctie goed van pas kan komen. Het is dus verstandig om deze maatregel bij ieder rioolvervangingsproject (en bij nieuwbouw) in ieder geval in overweging te nemen.

Standaard voor AGWP

Om gemeenten te ondersteunen in de toepassing van AGWP, is een standaard opgesteld voor AGWP. De standaard is te vinden op de website van  het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen. Tijdens dit webinar vertelt Ariane Tuinenburg-Jansen van Rijkswaterstaat Leefomgeving u meer over de deelexpeditie actief grondwaterpeilbeheer, Maarten Kuiper over de standaard en deelt Mark de Kuster van gemeente Diemen zijn ervaringen met de toepassing van AGWP.

Aan bod komt: 

  • Wat is actief grondwaterpeilbeheer (AGWP)?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van AGWP?
  • Welke stappen kan een gemeente doorlopen om AGWP grootschalig toe te passen?

Daarnaast wordt u van harte uitgenodigd om tijdens het webinar uw vragen te stellen, hier staan we graag bij stil.

De sprekers zijn Ariane Tuinenburg-Jansen (Rijkswaterstaat Leefomgeving) en Mark de Kuster (gemeente Diemen).

Aanmelden

Medewerkers van begunstigers van Stichting RIONED kunnen kosteloos deelnemen. U kunt u tot en met woensdag 16 november 2022 aanmelden. 

Op de dag zelf ontvangt u per e-mail een link naar het webinar. Later krijgt u ook een link om het webinar terug te kijken. Eventuele wijzigingen geven we door op het e-mailadres waarmee u zich aanmeldt.

Aanmelden

Alle agenda items