Agenda

Startsessie masterclass GWSW-advisering - 24 februari

Datum
24 februari 2022 - 24 februari 2022
Tijd
09:30 - 14:00
Locatie
webinar

GWSW-adviseurs kunnen gemeenten, waterschappen en samenwerkingsregio’s adviseren om hun beheerdata GWSW-conform te maken en de voordelen van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) in allerlei toepassingen te gaan benutten. Stichting RIONED start op 24 februari 2022 een nieuwe masterclass GWSW-gebruik en -advisering.

Waarom een opleiding tot GWSW-adviseur?

GWSW-adviseurs zijn nodig omdat we met elkaar in een overgangsfase zitten. De omzetting van gemeentelijke rioleringsdatasets naar GWSW-conforme datasets verloopt nog niet altijd vlekkeloos. De softwareleveranciers maken wel voortdurend stappen zodat beheerpakketten de standaard beter en uniform volgen, mede dankzij de GWSW-adviseurs en de GWSW-applicatietoetsing.

Wat houdt de opleiding tot GWSW-adviseur in?

De deelnemers leren in een startsessie de achtergronden en de technische opbouw van de GWSW-ontologie en de bijbehorende server en applicaties. Ze doen daarbij praktische oefeningen om de leerstof te verwerken. Ook krijgen de deelnemers een set handleidingen en achtergronddocumentatie mee voor zelfstudie.

Na de startsessie gaan de GWSW-adviseurs-in-opleiding zelf met een gemeentelijke dataset aan de slag: omzetten in het GWSW-uitwisselformaat (OroX), de nulmeting doen, de resultaten interpreteren, verbeteradviezen geven en aan de gemeente rapporteren. Afhankelijk van de kwaliteit van de dataset, de aanpak van de adviseur en de omvang van de rapportage kostten de nulmeting en rapportage per gemeentelijke dataset tussen enkele uren en dagen.

In een tweede trainingssessie is naast verdieping van de kennis ook ruimte voor het uitwisselen van ervaringen, het benoemen en oplossen van knelpunten en het bespreken van tips & tricks. De adviseurs delen hun enthousiasme én de mogelijkheden die zij zien voor datagebruik, datakwaliteit en innovatie op basis van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW).
 
Ter afsluiting van het traject beoordeelt het GWSW-projectteam van Stichting RIONED de kennis en kunde en het gemaakte gemeenterapport. Hebben kandidaten voldoende bagage en motivatie, dan kunnen zij zelfstandig als GWSW-adviseur aan de slag.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de opleiding tot GWSW-adviseur? Mail naar: gwsw@rioned.org

Wilt u een GWSW-adviseur voor uw gemeente of waterschap inzetten? Neem dan rechtstreeks contact op met de huidige GWSW-adviseurs.

Aanmelden
Donderdag 24 februari 2022 van 9:30 - 14:00 uur is de startsessie van de masterclass GWSW-advisering.

Alle agenda items