Agenda

Klimaat en Watervraag Stedelijk gebied

Datum
19 november 2020 - 19 november 2020
Tijd
14:00 - 16:00
Locatie
online

Wat betekent het veranderende klimaat en de realisering van klimaatadaptatiemaatregelen voor de watervraag en het wateraanbod in stedelijk gebied? Die vraag wordt beantwoord op een online informatiebijeenkomst op donderdagmiddag 19 november 2020.

Tijdens deze slotbijeenkomst krijgt u als professionals klimaatadaptatie bij gemeenten, waterschappen, provincies, kennisinstellingen en adviesbureaus, inzicht in wat de invloed is van klimaatverandering op de watervraag en het wateraanbod in stedelijk gebied. Royal HaskoningDHV heeft daar in opdracht van DPRA onderzoek naar gedaan, voor de jaartallen 2050 en 2085. Ook heeft dit ingenieursbureau onderzocht welke invloed klimaatadaptatiemaatregelen hebben op de watervraag en het wateraanbod.

  • Welke invloed heeft meer groen bijvoorbeeld op watervraag en -aanbod?
  • En waterdoorlatende verharding?
  • Wat gebeurt er met de watervraag als er meer oppervlaktewater is in stedelijk gebied?
  • En hoeveel schade kun je voorkomen met grondwaterpeilbeheer?

Aanmelden via het aanmeldformulier.

Alle agenda items