Agenda

Kennis in de Regio: Zutphen

Datum
07 december 2023 - 07 december 2023
Tijd
12:00 - 17:00
Locatie
Zutphen

Stichting RIONED, STOWA en het NKWK projectteam Klimaatbestendige stad hebben de handen ineen geslagen om in 2023 klimaatkennis in de werkregio’s te presenteren in de vorm van ‘Kennis in de Regio’. Op 7 december is er een kennismiddag voor professionals klimaatadaptatie en water in de regio Oost-Nederland, Zutphen.

Hoe maak je slim gebruik van beschikbare kennis, hulpmiddelen en tools op het gebied van klimaatadaptatie? Hoe leer je van elkaars ervaringen en speel je sneller in op het veranderende klimaat? En: wie heb je nodig om aan de slag te gaan? Tijdens deze interactieve bijeenkomst leer je van verschillende praktijkvoorbeelden uit de regio en zie je hoe verschillende kennisproducten zijn gebruikt. De bijeenkomst is voor professionals in Oost-Nederland die te maken hebben met klimaatadaptatie. Het doel is om iedereen met nieuwe kennis naar huis te laten gaan en netwerken te versterken.

Op donderdag 7 december krijgt u antwoord op deze vragen tijdens de bijeenkomst van ‘Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad’, in Pakhuis Noorderhaven in Zutphen. U kunt u nu aanmelden en een keuze maken voor de verschillende parallelsessies.

Excursie Noorderhaven (optioneel)
12:00 uur Verzamelen bij Pakhuis en pakken lunchpakket
12:10 uur Start wandeling met uitleg door Peter Kelder (projectleider Noorderhaven)
12:50 uur Einde wandeling

Programma in het kort
12.00 uur Inloop en lunch (optioneel: excursie met lunchpakket)
13.00 uur Opening en welkom
13.10 uur Wat speelt er in de regio?
13.25 uur Kennisrevue 
13.45 uur Lagerhuisdebat aan de hand van prikkelende stellingen over verschillende thema’s

14.15 uur Korte pauze

Ronde 1 parallelsessies (starttijd 14.25 uur)
a. WBS in de Achterhoek: wat betekent dat? Roos Akkermans (Provincie Gelderland), Wim Timmermans (Wageningen University & Research), Gerard Overkamp (Gemeente Winterswijk) en Thijs Ebbers (Gemeente Winterswijk)

b. Klimaatadaptatie, van vrijblijvendheid naar vanzelfsprekendheid. Door Simon Troost (’t Salland) en Stephan Papen (Gemeente Montferland)

c. Economische keuzes die je moet maken als je klimaatadaptief gaat werken. Door Sander van der Wal en Lotte Freeve (Samen Klimaatbestendig)

15.25 uur Korte pauze

Ronde 2 parallelsessies (starttijd 15.35 uur)
a. Droogte in de stad; waar laten we het water (weglopen)? Door Rolf Koops (Programmacoördinator ZON), Diederik Anema (Gemeente Apeldoorn) en Peter Salverda (Vitens)

b. Gedragsverandering bij inwoners: hoe betrek je inwoners bij klimaatadaptatie? Door door Tonny Geverinck (Gemeente Bronckhorst), Lies Rubingh Gemeente Enschede), Liese Sanders (Gemeente Olst-Wijhe) en Mirko van Ingen (Samen Kimaatbestendig)

c. Waterkwaliteitsproblematiek bij droogte, hitte en wateroverlast in stedelijk gebied. Door Bart-Jan Vreman (Arcadis) en Marthijn Manenschijn (Waterschap Rijn en IJssel)

16.35 uur Plenaire afsluiting
17.00 uur Borrel

Aanmelden en programma

Deze bijeenkomst wordt aangeboden door de NKWK onderzoekslijn Klimaatbestendige stad - Klimaatadaptatie samen met STOWA, Stichting RIONED en Platform Samen Klimaatbestendig. De organisatie is mede in handen van DPRA werkregio’s Achterhoek+ en Twents waternet. De bijeenkomst is onderdeel van een landelijk programma om regionale kennisdeling op het gebied van klimaatadaptatie te stimuleren. Bekijk het uitgebreide programma (pdf).
 

Meld u aan en maak een keuze uit de verschillende parallelsessies.
 

Meer weten over Kennis delen in de regio.

Alle agenda items