11e Afvalwaterketensymposium 30 mei in Amersfoort

De elfde editie van het jaarlijkse afvalwatersymposium van STOWA en Stichting RIONED geeft op 30 mei in Amersfoort inzicht in de nieuwste ontwikkelingen.

Het jaarlijkse afvalwatersymposium vindt dit jaar plaats op dinsdag 30 mei 2017 in De Observant in Amersfoort. Deze elfde editie geeft u de nieuwste inzichten op vier thema’s:
  • Gezondheid en ecologie: de politiek heeft groeiend bezwaar tegen de lozing van geneesmiddelen en microverontreinigingen vanuit het afvalwatersysteem. Waar bevinden zich de hotspots in de verspreidingsroutes en hoe bepalen we de ecologische impact van de prioritaire verontreinigingen?
  • CO2-neutrale afvalwaterketen: rwzi’s halen op diverse manieren energie uit afvalwater. Maar ook breder wordt onderzocht hoe we de emissie van broeikasgassen kunnen beperken: methaanuitstoot van de rwzi, warmtewinning uit het riool en energiezuinig zuiveren.
  • Circulaire economie: waterschappen hebben een grondstoffenakkoord gesloten. Wat zijn de huidige technische en milieukundig aantrekkelijke mogelijkheden om cellulosevezels, fosfaat, struviet of alginaat terug te winnen en af te zetten?
  • Assetmanagement: samenwerking krijgt vleugels met gezamenlijke doelen én goed inzicht in het werkelijke functioneren van de infrastructuur. Wat zijn de actuele kansen om de conditie van persleidingen te meten? Welke innovatieve aardobservatietechnieken zijn er om het afvoerende oppervlak nauwkeurig te monitoren?
U kunt zich via de STOWA-website gratis aanmelden voor deze studiedag.

Agenda


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE