De toepassing van verschillende afwegingsmethoden in de praktijk van de rioleringszorg is in dit hoofdstuk toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. De voorbeelden zijn zo veel mogelijk gerelateerd aan het vakgebied riolering. Met name waar afwegingen in een bredere context plaatsvinden dan alleen de rioleringszorg is ook de context van de gebruikte voorbeelden verbreed. In diverse (tekst)kaders zijn methodische toelichtingen en kanttekeningen geplaatst. Verder is waar zinvol voor meer theoretische achtergronden en onderbouwing verwezen naar bijlagen. In dit hoofdstuk is niet gestreefd naar volledigheid, en ook niet naar wetenschappelijke zuiverheid. Het draait om de praktische bruikbaarheid in de dagelijkse rioleringszorg.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel