Bij de invulling van de rioleringszorg worden gemeenten geconfronteerd met allerlei vraagstukken. De behoefte bestaat daarbij op heldere en reproduceerbare wijze te komen tot afwegingen, het stellen van prioriteiten en het nemen van beslissingen.

Voor het afwegen en kiezen van maatregelen bestaan meerdere methoden. De kenmerken en toepassingsmogelijkheden van die methoden verschillen, net als de context waarbinnen ze toegepast kunnen worden. De context wordt bepaald door zaken als de mate van overzichtelijkheid van een afwegingsvraagstuk, het aantal actoren en de bestuurlijk-maatschappelijke aandacht die het betreffende vraagstuk heeft of oproept. Sommige methoden zijn meer geschikt voor onoverzichtelijke complexe afwegingen met meerdere actoren. Andere zijn juist goed toepasbaar bij ‘recht toe recht aan’ afwegingen. Bij het afwegen en kiezen van maatregelen is het daarom van belang om de afwegingsmethode te kiezen en gebruiken, die geschikt is voor het soort afwegingsvraagstuk.
 
In dit onderdeel zijn de volgende elementen opgenomen:

  • Basiskenmerken van ‘goede’ afweging; kenmerken waaraan elke afweging zou moeten voldoen;
  • Onderscheid tussen verschillende (soorten) afwegingsvraagstukken en -methoden;
  • Keuze van een geschikte afwegingsmethode;
  • Uitwerking van enkele afwegingsmethoden in praktijkvoorbeelden;
  • Valkuilen bij het toepassen van diverse afwegingsmethoden.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel