Dit onderdeel beschrijft de werking van stromingselementen als onderdeel van regenwatervoorzieningen en -systemen. De beoordeling van de werking van een stromingselement vindt plaats met behulp van een maatgevende regen- en overloopintensiteit, samen met de kans van optreden en een gemiddelde of totale overschrijdingsduur.

Principe functioneren
Stromingselementen kunnen op twee manieren werken:
  • met een vrije waterspiegel (goten, overlaten en gedeeltelijk gevulde leidingen);
  • onder druk (geheel gevulde leidingen en doorlaten).

Een overlaat met een smalle drempel kan als doorlaat gaan werken als de opening boven de drempel helemaal vol raakt.

Figuur A Principe stromingselement met vrije waterspiegeling: afvoergoot

De hydraulische weerstand is een belangrijke factor bij de werking van een stromingselement. Bij een stromingselement met een vrije waterspiegel komt dit tot uitdrukking in de opbouw van een waterstand in het element, bij een verhang dat ongeveer gelijk is aan het bodemverhang. Bij een stromingselement onder druk komt dit tot uitdrukking in de opbouw van een (druk)verhanglijn die groter, gelijk of kleiner kan zijn dan het bodemverhang.

Figuur B Principe stromingselement onder druk
 

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel