Afvoer van verontreinigd hemelwater

Dit hoofdstuk beschrijft de afvoer van verontreinigd hemelwater (rwa), met name in een verbeterd gescheiden stelsel (zie figuur A).
 

Figuur A Waterstromen en bestemming


Een verbeterd gescheiden stelsel voert een deel van het hemelwater niet af naar de rwzi, maar via de overstorten naar het oppervlaktewater.

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE