Afvoer van verontreinigd hemelwater

Dit hoofdstuk beschrijft de afvoer van verontreinigd hemelwater (rwa), met name in een verbeterd gescheiden stelsel (zie figuur A).
 

Figuur A Waterstromen en bestemming


Een verbeterd gescheiden stelsel voert een deel van het hemelwater niet af naar de rwzi, maar via de overstorten naar het oppervlaktewater.

Kennisbank


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE