Dit hoofdstuk beschrijft de gemengde afvoer van afval- en hemelwater. Het gaat hier dus om de gemengde riolering (zie figuur A). Inzicht in de ontwerpgrondslagen is van belang, hoewel de toepassing van een gemengd stelsel voor nieuwe systemen niet meer voor de hand ligt. Dit hoofdstuk bevat voldoende informatie voor de toetsing van het functioneren van bestaande stelsels en de aanpassing van gemengde stelsels.
 
 
Figuur A Waterstromen en bestemming

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel